Wegsleepregeling

De gemeente mag uw auto weg (laten) slepen als uw voertuig overlast veroorzaakt, voor een gevaarlijke situatie zorgt of fout geparkeerd staat. Als uw auto is weggesleept, kunt u deze ophalen.

Aanvraag

Zo kunt u uw auto ophalen nadat deze is weggesleept:

  • Neem contact op met de gemeente. Zij laten u weten waar uw auto is.
  • Neem bij het ophalen uw geldige identiteitsbewijs mee.

Voorwaarden

De gemeente mag uw auto wegslepen onder deze voorwaarden:

  • Uw auto staat geparkeerd op een plek waar werkzaamheden zijn. Werkzaamheden staan altijd op een bord aangegeven.
  • Uw auto staat zonder gehandicaptenparkeerkaart geparkeerd op een gehandicaptenparkeerplaats.
  • Uw auto staat geparkeerd voor een in- of uitrit.
  • Uw auto staat zo geparkeerd dat er overlast of gevaar is voor de omgeving.

Kosten

Het wegslepen van een auto gebeurt in opdracht van Stadstoezicht. De kosten hiervoor zijn voor de eigenaar/gebruiker van de auto.

Adres

Garage Logicx
W.A.Scholtenstraat 25a
Assen
Telefoonnummer: 0592 347775 i.v.m. het wegslepen 24 uur per dag bereikbaar.