Welstandsadvies voor bouwen en verbouwen

Uw bouwplannen moeten aan de welstandseisen voldoen. Welstandseisen zijn voorwaarden over hoe uw gebouw eruit moet zien. Bijvoorbeeld of een serre of dakkapel in de omgeving past. De gemeente heeft deze voorwaarden beschreven in de welstandsnota. De welstandsnota kunt u vinden op de website van de overheidexterne-link-icoon. Een commissie van onafhankelijke deskundigen kijkt of uw bouwplan aan de eisen voldoet.

Sinds dit jaar zijn we aangesloten bij de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit voor Drentse gemeenten. Deze adviescommissie wordt ondersteund door stichting Libau. De commissie adviseert over aanvragen voor omgevingsvergunningen, erfgoed en ruimtelijke beleid. Deze advisering vindt plaats binnen de kaders van het door gemeenten vastgestelde beleid. Tot eind vorig jaar organiseerden we nog zelf de beoordeling van bouwplannen met de Gemeentelijke adviescommissie Ruimtelijke Kwaliteit. 

Het doel is om gemeenten onafhankelijk te adviseren over omgevingskwaliteit en monumentenzorg. Libau heeft een breed team van adviseurs beschikbaar voor de adviescommissies voor architectuur, stedenbouw, landschap en erfgoed. Als het nodig is, zetten we deze expertise in voor archeologie en duurzaamheid. De vergaderingen van de Adviescommissie voor Omgevingskwaliteit voor Drentse gemeenten zijn openbaar. Ze vinden plaats in Assen en Emmen.