Wethouder Albert Smit

Politieke partij: ASSEN CENTRAAL

Portefeuille

  • Financiën
  • Vastgoed en Grondbedrijf
  • Sport 
  • Uitbreiding Kloosterveen 
  • Gezondheid (GGD), GGZ en Verslavingszorg
  • Wijkwethouder van Assen-Oost en de buitendorpen

Nevenfuncties

  • Voorzitter Cliëntenraad UMCG Ambulancezorg Drenthe (onbezoldigd)
  • Bestuurslid Bouwsociëteit Assen (onbezoldigd)