Wethouder Cor Staal

Politieke partij: ChristenUnie

Portefeuille

  • Wonen 
  • Stadskwartier 
  • Omgevingswet (Ruimtelijke ordening) 
  • Participatie, meedoen, schuldhulpverlening en armoede
  • Inburgering
  • Bestuurlijke netwerken en lobby
  • Regio Groningen-Assen
  • Drenthe 4.0 
  • Wijkwethouder van Centrum en Peelo