Wethouder Jan Broekema

Politieke partij: SP

Portefeuille

 • Wmo en Jeugdzorg
 • Jongeren 
 • Welzijn
 • Inwoners en participatie
 • Diversiteit
 • Preventie
 • Wijkgericht werken
 • Personeel en organisatie
 • Bestuurlijke en ambtelijke vernieuwing 
 • Publieke dienstverlening
 • Dierenwelzijn 
 • Wijkwethouder van Noorderpark en Pittelo

Nevenfuncties

 • Voorzitter Goa Publiek (onbezoldigd)
 • Lid afdelingsbestuur SP Assen (onbezoldigd)
 • Lid stichtingsbestuur ondersteuning SP Drenthe (onbezoldigd)