Wethouder Martin Rasker

Politieke partij: VVD

Portefeuille

 • Duurzaamheid en energietransitie
 • Wijken (coördinerend)
 • Digitalisering
 • Onderwijs en arbeidsmarkt 
 • Verkeer en vervoer
 • Recreatie en toerisme
 • Evenementen 
 • TRZ en TT  
 • Rijksdiensten 
 • Wijkwethouder van Assen-West en Marsdijk

Nevenfuncties

 • Lid Algemeen Bestuur Recreatieschap Drenthe (onbezoldigd)
 • Directeur Groot Aandeelhouder Mijnbeterik b.v. (onbezoldigd)
 • Directeur Groot Aandeelhouder MBJ beheer b.v. (onbezoldigd)
 • Voorzitter VVE Residence de Haven (onbezoldigd)