Onderzoek naar de leefbaarheid in de wijken

Doet u mee? Fijn!

Pak de uitnodigingsbrief erbij voor de toegangscode.

 • Deelname is gesloten

 

In april en mei van 2019 doet de gemeente onderzoek naar het wonen en leven in Assen. Alle inwoners kunnen meedoen. Elk huishouden ontvangt een uitnodigingsbrief. In deze brief staat een link naar de online enquête met een toegangscode. De gegevens worden anoniem verwerkt.

Wij vragen naar de tevredenheid in uw wijk over de volgende zaken:

 • De inrichting: wegen/groen/verlichting en meer
 • Sport- en speelplekken
 • Voorzieningen, zoals winkels/huisarts/zorg/openbaar vervoer
 • De sfeer in de wijk, Burenhulp en Sociale contacten
 • Veiligheid  en ervaring met overlast
 • Daarnaast gaan een aantal vragen over gezondheid, de woonsituatie, financiën en tijdsbesteding

Het zou fijn zijn als veel mensen de enquête invullen. Zo krijgen we een goed beeld van de leefbaarheid in de verschillende wijken van Assen. Met de resultaten kunnen we actief aan de slag om uw woonplezier te vergroten. Doet u mee?

Onderzoeksbureau RIGO voert de wijkonderzoeken voor de gemeente Assen uit. Research Instituut Gebouwde Omgeving bestaat sinds 1972. RIGO richt zich op het verbeteren van de woon-en leefomgeving en adviseert onder andere overheidsinstellingen daarover.

Waarom is er een toegangscode?
De toegangscode zorgt ervoor dat elk huishouden de vragenlijst maar één keer kan invullen. Uiteraard gaan wij vertrouwelijk om met de gegevens en worden de resultaten anoniem verwerkt..

Hoe lang duurt het invullen?
Wij schatten in dat het invullen van de enquête 15-20 minuten duurt.

Tot wanneer kan ik de enquête invullen?
De enquête staat open tot NOG INVULLEN

Kan ik de enquête ook gewoon invullen op papier?
Ja dat kan. U kunt een papieren exemplaar opvragen via onderzoeksbureau RIGO dat voor de gemeente dit wijkonderzoek uitvoert.

Help, het lukt niet om in de enquête te komen
Bel tijdens kantooruren met onderzoeksbureau RIGO via (020) 522 11 11 of e-mail naar info@rigo.nl

Ik wil meer weten over de enquête
Bel tijdens kantooruren met de gemeente Assen via 14 0592

Kan ik hulp krijgen bij het invullen?
Ja dat kan. De medewerkers van Vaart Welzijn helpen u graag. U kunt terecht bij een van de volgende buurtteams:

 1. Buurtteam Assen Oost (ook voor: Anreep, Schieven)
 2. Buurtteam Baggelhuizen-Centrum (ook voor: Witten, de Haar, Graswijk)
 3. Buurtteam Lariks-Pittelo
 4. Buurtteam Noorderpark-Peelo (ook voor: Ter Aard)
 5. Buurtteam Kloosterveen (ook voor: Zeijerveen, Zeijerveld)
 6. Buurtteam Marsdijk (ook voor: Rhee, Ubbena, Loon)

Kijk op http://www.vaartwelzijn.nl/wijken om te zien hoe u uw vraag kunt stellen aan uw buurtteam.

Hoe vaak doet de gemeente wijkonderzoek?
Het wijkonderzoek wordt ongeveer om de twee jaar uitgevoerd.  Het laatste onderzoek was eind 2016.

Kan het kloppen dat ik nog niet eerder deze enquête heb ontvangen?
Ja, want dit jaar wordt de enquête voor het eerst gehouden onder alle Assenaren. In de voorgaande jaren stuurden we de enquête naar een steekproef van 15.000 huishoudens. Wij vinden leefbaarheid echter zo’n belangrijk thema, dat we met ingang van dit jaar alle huishoudens de gelegenheid bieden om de enquête in te vullen.

Krijg ik de resultaten ook te zien?
Ja, wij publiceren na de zomer de resultaten per wijk in ieder geval op onze website. Tip: Hou de Berichten van de Brink en onze sociale media kanalen in de gaten!