Winkelstraten

In 2023 en 2024 krijgen zes winkelstraten rondom het Koopmansplein een nieuwe uitstraling. Dat zijn de Kruisstraat, de Marktstraat, de Weiersloop, de Oudestraat en het oostelijk deel van de Gedempte Singel. De gemeente stelt voor de herinrichting bijna vijf miljoen euro beschikbaar. In de ontwerpen is volop ruimte voor bijzondere groene ontmoetingsplekken. Ook sluiten ze qua sfeer en beleving aan bij het al heringerichte Koopmansplein.

De ontwerpen voor de winkelstraten zijn door OKRA Landschapsarchitecten - in afstemming met ondernemers, eigenaren en bewoners uitgewerkt. Er zijn onderscheidende plekken gecreëerd die uitnodigen tot verschillend gebruik en inspelen op de behoefte van verschillende doelgroepen.

Singelstructuur

Assen kende vroeger een singelstructuur rond het klooster op de Brink. Met de uitbreiding van het Drents Museum is de singel weer open langs de Ooster- en Zuidersingel. Ook in het ontwerp van de Gedempte Singel komt de singel weer terug, alleen niet als open water (te weinig ruimte), maar in de vorm van klimaatwadi’s. Een wadi is een verlaagde groenzone die tijdelijk water kan bergen bij een forse bui. De wadi heeft bovendien als voordeel dat bomen en planten kunnen worden toegevoegd voor een groene uitstraling. Er is al een kleine wadi ter hoogte van de Oude Molenstraat als onderdeel van het Koopmansplein.

Klimaatadaptatie

Bij de herinrichting van de straten houden we rekening met klimaatverandering. Er komt extra ruimte op en onder de straat voor het opvangen van water bij piekbuien. Er komt extra groen voor verkoeling in de zomer om hittestress tegen te gaan. Ook wordt bij het planten van bomen en planten rekening gehouden met de soorten die in Drenthe voorkomen. Door verschillende soorten te planten worden vogels en insecten geholpen aan schuilplekken en voedsel. Zo krijgt de biodiversiteit een impuls en ontstaat bovendien een verbinding tussen de binnenstad en het Asserbos, landgoed Overcingel en de Drentsche Aa.

Aan de slag!

Inmiddels is er archeologisch onderzoek gedaan door MUG. Op maandag 2 oktober zal Baas B.V. in samenwerking met Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek starten met de eerste nutswerkzaamheden.

In januari 2024 wordt een begin gemaakt met de werkzaamheden in de Weiersloop. De Marktstraat en Kruisstraat volgen in het voorjaar. U kunt de planning van de werkzaamheden volgende via de Bouwapp.

Voor vragen over bereikbaarheid en planning in de winkelstraten kunt u een mail sturen naar Wim de Lang via w.delang@dusseldorp.nu. Vragen over werkzaamheden van kabels en leidingen kunt u stellen aan B. Gerssen via omgevingnoord@baasbv.nl of telefonisch via 06 - 5195 3737.

Wilt u op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen?

Over de laatste ontwikkelingen in het Stadskwartier sturen we een paar keer per jaar een digitale nieuwsbrief. Wilt u deze ontvangen? Schrijf u dan nu in voor de online nieuwsbrief.