Winkelstraten

In 2024 en 2025 krijgen zes winkelstraten rondom het Koopmansplein een nieuwe uitstraling. Dat zijn de Kruisstraat, de Marktstraat, de Weiersloop, de Oudestraat, een deel van de Oude Molenstraat en het oostelijk deel van de Gedempte Singel. We hebben voor de herinrichting bijna vijf miljoen euro beschikbaar gesteld. In de ontwerpen is er veel ruimte voor bijzondere groene ontmoetingsplekken. Ook sluiten ze qua sfeer en beleving aan bij het al heringerichte Koopmansplein.

De ontwerpen voor de winkelstraten zijn door OKRA Landschapsarchitecten, in afstemming met ondernemers, eigenaren en bewoners uitgewerkt. Er zijn unieke plekken gecreëerd die uitnodigen tot verschillend gebruik en inspelen op de behoefte van verschillende doelgroepen.

Singelstructuur

Assen kende vroeger een singelstructuur rond het klooster op de Brink. Met de uitbreiding van het Drents Museum is de singel weer open langs de Ooster- en Zuidersingel. Ook in het ontwerp van de Gedempte Singel komt de singel weer terug. Alleen niet als open water (te weinig ruimte), maar in de vorm van klimaatwadi’s. Een wadi is een verlaagde groenzone die tijdelijk water kan opvangen bij hevige regenval. Het voordeel van een waldi is dat bomen en planten kunnen worden toegevoegd, wat zorgt voor een groene uitstraling. Er is al een kleine wadi ter hoogte van de Oude Molenstraat, als onderdeel van het Koopmansplein.

Klimaatadaptatie

Bij de vernieuwing van de straten houden we rekening met verandering van het weer (klimaatverandering). Er komt meer ruimte boven en onder de weg om het regenwater op te vangen bij hevige buien. Ook planten we extra bomen en groen om koelte te bieden tijdens de zomer en om te beschermen tegen te veel warmte. Daarnaast wordt bij het planten van bomen en planten rekening gehouden met de soorten die in Drenthe van nature voorkomen. Door verschillende plantensoorten te gebruiken, helpen we vogels en insecten aan plekken om te schuilen en eten te vinden. Zo geven we een impuls aan de variatie in planten en dieren en ontstaat bovendien een verbinding tussen de binnenstad en het Asserbos, landgoed Overcingel en de Drentsche Aa.

Aan de slag!

In januari 2024 is door Dusseldorp gestart met de werkzaamheden in de Weiersloop. Ook in de Marktstraat en Kruisstraat is inmiddels gestart met de werkzaamheden. U kunt de planning van de werkzaamheden volgende via de Bouwappexterne-link-icoon. Voor vragen over bereikbaarheid en planning in de winkelstraten kunt u een mail sturen naar W. de Lang via w.delang@dusseldorp.nu of bellen via 06-22752795. Vragen over werkzaamheden van kabels en leidingen kunt u stellen aan H. Slump via omgevingnoord@baasbv.nl of telefonisch via 06-51358748.

Wilt u op de hoogte blijven van deze ontwikkelingen?

Over de laatste ontwikkelingen in het Stadskwartier sturen we een paar keer per jaar een digitale nieuwsbrief. Wilt u deze ontvangen? Schrijf u dan nu in voor de online nieuwsbrief.