Wmo

Iedereen wil graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en kunnen meedoen aan het dagelijks leven. Ook met een beperking of probleem. Lukt het u niet (meer) om u zelfstandig te zijn? Dan kunt u in veel situaties geholpen worden door uw partner, kinderen, familie, vrienden of buren. Ook kunt u gebruik maken van voorzieningen in uw buurt. Zoals activiteiten, vrijwilligers(werk), klusjesdiensten en boodschappenservice. Hiervoor kunt u Vaart Welzijn benaderen.

Vaart Welzijn

Woont u in de gemeente Assen en heeft u een vraag waar u zelf niet goed uitkomt? Dan kun u terecht bij onze buurtteams. Zij zetten zich in om de eigen kracht en talenten van mensen te versterken, zodat iedereen zo zelfstandig mogelijk kan leven. U kunt bij Vaart Welzijn terecht met vragen over bijvoorbeeld opgroeien en opvoeden, welzijn en uw buurt. Kijk voor meer informatie op de website van Vaart Welzijnexterne-link-icoon.

Heeft u hulp nodig die uw omgeving of Vaart Welzijn niet kan bieden? Dan kunt u ondersteuning aanvragen vanuit de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning).

Wij als gemeente voeren de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. Als u gebruik moet maken van deze ondersteuning heeft u een indicatie (toestemming) van ons nodig. Een medewerker van de gemeente Assen onderzoekt en toetst wat passende ondersteuning is.

Kijk voor meer informatie over de Wet maatschappelijke ondersteuning op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon.

Contact

Wilt u een afspraak maken of meer informatie? Neem contact op met zorgenwelzijn@assen.nl
Tel.: 088 123 0999

Financiering

Zorg in natura (ZIN)

Zorg in natura is zorg of ondersteuning dat geboden wordt door een organisatie waar de gemeente een contract mee heeft. Op https://beschikbaarheidswijzer.nl/voor-wmo/externe-link-icoon staan de organisaties waar de gemeente Assen een contract mee heeft. Bij Zorg in natura houdt de gemeente toezicht op de kwaliteit van de zorgaanbieder en hoeft u zelf geen administratie bij te houden.

Voor hulpmiddelen, zoals een rolstoel, heeft de gemeente een contract met twee leveranciers. U kunt zelf beslissen welke leverancier uw voorkeur heeft. Maakt u geen keuze, dan levert de leverancier die op de eerste plaats van de ranglijst staat het hulpmiddel. Beide leveranciers voldoen aan de kwaliteitseisen die de gemeente stelt om een hulpmiddel aan een inwoner te mogen leveren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld levertijd, bereikbaarheid, serviceverlening en pech onderweg. U kunt de ranglijst hier bekijken: https://nmdsamenwerking.nlexterne-link-icoon.

Persoons Gebonden Budget (pgb)

Komt u in aanmerking voor zorg of ondersteuning vanuit de Wmo en wilt u dit inkopen bij een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Dan komt u misschien in aanmerking voor een pgb. Met een pgb kan iemand zelf zorg of ondersteuning inkopen. De Rijksoverheid wil door pgb beschikbaar te maken meer eigen regie en keuzevrijheid mogelijk maken in de zorg.
Als u een pgb hebt moet u zelf alles kunnen regelen met de zorgverlener en ook kunnen beoordelen of deze voldoende kwaliteit levert. U kunt hiervoor ook een budgetbeheerder aanwijzen. Een zorgverlener kan een bekend persoon zijn, zoals een familielid of buurvrouw, maar ook iemand die werkt in de zorg.

Kom ik in aanmerkingen voor een pgb?

Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een pgb? Kijk dan eens naar de 10 vaardigheden die een u of uw budgetbeheerder voor een pgb nodig heeft op 10 punten pgb-vaardigheidexterne-link-icoon. Laat de beoogde budgetbeheerder ook de pgb-test op www.pgb-test.nlexterne-link-icoon. U krijgt dan persoonlijk advies en een aantal handige tips. Blijkt uit de test dat een persoonsgeboden budget niet zo geschikt is? Dan is zorg in natura misschien wel iets voor u. Bij zorg in natura krijgt u de zorg, begeleiding, hulp of een voorziening die u nodig heeft via een instelling of leverancier die een contract met ons heeft.

Hoe vraag ik een ondersteuning vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning aan?

Wilt u ondersteuning aanvragen? Vul dan het onderstaande aanmeldformulier in

U geeft bij het Aanmeldteam aan welke beperking u heeft bij het zelfstandig wonen of in uw dagelijkse leven. Een medewerker van het Aanmeldteam neemt dan binnen twee werkdagen contact met u op. Is een huisbezoek nodig? Dan maken ze gelijk een afspraak met een klantadviseur Wmo. Het huisbezoek kan bij u thuis plaatsvinden, maar ook op het stadhuis. Jullie bespreken uw leefsituatie en welke mogelijkheden er zijn voor zorg of ondersteuning.

Heeft de gemeente vastgesteld dat u recht heeft op zorg vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en heeft u aangegeven dat u deze zorg wil financieren door middel van pgb?

Vul dan hieronder ons digitale pgb-plan in. In dit pgb-plan moet u uitleggen waarom u een persoonsgebonden budget nodig heeft en waarom dit voor u beter is dan zorg in natura. U moet ook aantonen dat de zorg waarvoor u de pgb wilt gebruiken van goede kwaliteit is. Ten slotte is het van belang om de gewenste zorg te toetsen aan de door de gemeente gestelde kwaliteitseisen zoals beschreven in het Toetsingskader, de verordening en de nadere regels. De verordening en Nadere regels staan op www.wetten.overheid.nlexterne-link-icoon. Het toetsingskader kunt u vinden op de website van NMD-samenwerkingexterne-link-icoon.

Let op: u kunt pas een pgb-plan invullen als u hierover van ons een brief heeft ontvangen.

Cliëntondersteuning

U kunt gratis ondersteuning krijgen van stichting MEE Samen (cliëntondersteuning). De cliëntondersteuner kan u helpen met het zoeken naar een goede zorgaanbieder of ondersteunen bij een gesprek met de gemeente. Kijk voor meer informatie op de pagina over onafhankelijke cliëntondersteuning.

Herindicatie

Heeft u eerder een maatwerkadvies ontvangen en dient de zorg voortgezet te worden? Vergeet dan niet een herindicatie aan te vragen. Dit kunt u zelf tien weken voor de einddatum van de lopende maatwerkvoorziening doen.

Herindicatiegesprek

Tijdens het herindicatiegesprek wordt de geleverde zorg geëvalueerd. De ontwikkeling en gewenste resultaten staan centraal.

Verandering

Als er veranderingen zijn in de ondersteuning of uw situatie (het resultaat is bijvoorbeeld niet meer passend of uw omstandigheden zijn veranderd) dan dient u dit direct door te geven aan de gemeente. Het kan namelijk invloed hebben op uw maatwerkvoorziening. Mail dan naar zorgenwelzijn@assen.nl.

Begrippenlijst

Algemene voorziening

Iedereen kan gebruik maken van een algemene voorziening. Er is geen indicatie (toestemming) nodig. Voorbeelden van een algemene voorziening zijn een boodschappenbezorgdienst, maaltijdservice zoals tafeltje-dekje en activiteiten in een buurthuis. 

Collectieve voorziening

Dit is een maatwerkvoorziening voor mensen met een beperking. Een voorbeeld is de taxipas. Deze pas staat op uw naam maar u maakt (als dat mogelijk is) tegelijkertijd met anderen gebruik van de taxi. Een deeltaxi dus eigenlijk.

Maatwerkvoorziening

Een maatwerkvoorziening is ondersteuning afgestemd op één persoon. U kunt er gebruik van maken als u een indicatie (= toestemming) heeft gekregen van de gemeente. Dat gebeurt pas als u het zelf niet meer kunt en als er geen familieleden/bekenden zijn die ondersteuning kunnen bieden. Als er een algemene voorziening is voor uw probleem dan dient u daar gebruik van te maken. 

Een maatwerkvoorziening kan er per persoon anders uitzien. Ieder mens en iedere situatie is immers uniek.

Lokale regelgeving