Zero-emissiezone

Per 1 januari 2025 wordt de binnenstad van Assen een zero-emissiezone. Op deze manier verminderen we de CO2-uitstoot, wordt de binnenstad schoner en ontstaat er meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Nieuwe bestelbusjes en vrachtauto’s zijn vanaf dan alleen welkom in het voetgangersgebied als ze emissievrij zijn. Voor bestaande voertuigen geldt een overgangsregeling, zodat iedereen stapsgewijs de overstap kan maken. Op deze pagina leest u meer over de zero-emissiezone in Assen.

Mag uw bestel- of vrachtwagen in 2025 de zero-emissiezone nog in? Bekijk het aan de hand van uw kenteken. 

Kaart van de zero emissie zone 

De zero-emissiezone in Assen is gelijk aan het voetgangersgebied. Het gaat om de volgende straten: Kerkstraat, Markt, Weierspoort, Mercurius, Ceresplein, Oude Molenstraat, Oudestraat, Gedempte Singel en Mulderstraat. Bekijk het gebied op onderstaande kaart. Hier vindt u ook de laad- en losplaatsen die net buiten het gebied liggen. 

Kaart laadpunten binnenstad ZE-zone

Kaart zero-emissiezone inclusief laad- en losplekken

Overgangsregeling

Voor veel voertuigen geldt een overgangsregeling, zodat iedereen zich stap voor stap kan voorbereiden op de komst van de zero-emissie zone. Dit is landelijk geregeld. We zetten op een rijtje met welke voertuigen u de zone in kunt rijden. Op de website www.doehetzero.nlexterne-link-icoon kunt u met uw kenteken checken tot wanneer u de zone nog in kunt.  

Bestelbusjes 

  • Bestelbusjes (elektrisch of op waterstof): altijd welkom!   
  • Bestelbusjes met een dieselmotor en een emissieklasse 4: welkom tot 1 januari 2025 
  • Bestelbusjes met emissieklasse 5: welkom tot 1 januari 2027   
  • Bestelbusjes met emissieklasse 6: welkom tot 1 januari 2028  

Vrachtauto's, bakwagens en trekkers 

  • Vrachtauto's, bakwagens en trekkers op elektriciteit of waterstof: altijd welkom! 
  • Vrachtauto's, bakwagens en trekkers met een lagere emissieklasse dan 6: welkom tot 1 juli 2026   
  • Vrachtauto's, bakwagens en trekkers met emissieklasse 6: welkom tot 1 januari 2030   

Ontheffingen en vrijstellingen

Voor verschillende voertuigen komen er vrijstellingen. Bijvoorbeeld voor particuliere auto’s en bijzondere voertuigen. Dit is landelijk vastgesteld. Kijk voor een overzicht van ontheffingen en uitzonderingen op www.opwegnaarzes.nl/vrijstellingenexterne-link-icoon.   

Veelgestelde vragen Zero-emissiezone

In Assen werken we aan een aantrekkelijke binnenstad. Er komt meer groen en meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Eén van de maatregelen die we hiervoor nemen, is het terugdringen en verduurzamen van het vracht- en bestelverkeer in de binnenstad. In 2020 is daarom besloten om per 1 januari 2025 een zero emissie zone in te stellen in de binnenstad. Dit gebeurt in nog 30 andere steden in Nederland. Vorig jaar hebben we in Assen de eerste stap gezet door de venstertijden voor laden- en lossen aan te passen en hier met kentekencamera’s op te handhaven. Dit verloopt inmiddels goed. Vanaf 1 januari 2025 zetten we de volgende stap. Dan wordt het voetgangersgebied van Assen een zero-emissiezone.  

Nee, de regels gelden alleen voor bevoorradingsverkeer. Dus voor bestel- en vrachtauto’s.

Bij voertuigen op biobrandstoffen is sprake van uitstoot. Deze mogen dus niet in de zero-emissiezone komen.

De regels zijn voor alle bedrijven gelijk. Als uw zaak in een zero-emissiezone ligt, dan geldt ook voor uw eigen bestelwagens dat deze vanaf 2025 emissievrij moeten zijn (of vanaf 2028 of 2030 als uw voertuigen onder de overgangsregeling vallen).

Nieuwe bestelbusjes en vrachtauto’s die na 1 januari 2025 op naam gezet worden, mogen alleen nog de zone in als zij emissievrij zijn. Voor oudere voertuigen geldt er nog een overgangsregeling. U kunt uw kenteken checken op www.doehetzero.nl/kentekencheckexterne-link-icoon

Ja, er zijn landelijke subsidieregelingen om de overstap naar emissievrij te maken. Bij de aanschaf van een nieuwe elektrische bestelbus kunt u maximaal € 5.000 subsidie krijgen. Daarnaast zijn er nog een aantal belastingvoordelen waar u gebruik van kunt maken. Bekijk een overzicht van alle subsidieregelingen op www.doehetzero.nl/kosten-en-batenexterne-link-icoon

De zero-emissiezone geldt voor iedereen, ook als u maar een paar keer per maand of jaar in de zone komt. Er komt wel een dagontheffing (max 12 keer per jaar) voor bestel- en vrachtauto’s. Wellicht kun u daar gebruikt van maken. 

Nee, op dit moment wordt er landelijk een systeem ingericht voor het aanvragen van ontheffingen. We verwachten dat deze in november 2025 klaar is. 

Meer informatie over zero-emissiezones vindt u op de website doehetzero.nlexterne-link-icoon. Dit is een gezamenlijke website van alle gemeenten die in 2025 een zero-emissiezone in gaan voeren.