Actualisatie Visie energietransitie Assen 2030

Assen is een mooie stad om in te wonen, werken en verblijven. Een stad met veel voorzieningen, gevarieerd woningaanbod, gezonde economie en aantrekkelijke omgeving met veel groen en ruimte. De ambitie voor de komende decennia is om deze kwaliteiten verder uit te bouwen. De omgevingsvisie benoemt hiervoor drie richtinggevende principes: Groene stad van het Noorden, Dynamische hoofdstad en Verbonden stad. Het gebruik van hernieuwbare energie, duurzame grondstoffen en hergebruik van grondstoffen is hiermee onlosmakelijk verbonden. Want dit bepaalt in sterke mate hoe we wonen, werken, recreëren en ons verplaatsen. De CO2-neutrale stad is dan ook een cruciale bouwsteen voor het realiseren van de omgevingsvisie. En het nog mooier maken van Assen. Bekijk hieronder de Actualisatie Visie energietransitie Assen 2030.