Samen op weg naar een duurzaam Assen

We zijn op weg naar een duurzaam Assen. Om nu en in de toekomst fijn te kunnen blijven wonen, werken en leven. We zetten de eerste stappen door energie te besparen en energie duurzaam op te wekken. We gaan op zoek naar andere manieren om onze woningen en gebouwen te verwarmen. Dat doen we stap voor stap, samen met inwoners. Ook kijken we waar in Assen plek is om grootschalig energie op te wekken met zonneparken. We gaan met energie aan de slag in je huis, je omgeving, met je vervoer en in je bedrijf.

Hoe gaan we dat doen, hebben we vastgelegd in het uitvoeringsprogramma voor 2019-2020 In de Visie Energietransitie staat vastgelegd welke doelstellingen we willen halen. De visie sluit aan bij de landelijke en wereldwijde afspraken die moeten zorgen voor een beter klimaat. De plannen die er zijn, hebben invloed op je huis, je omgeving, je vervoer en je bedrijf. Klik op de titel boven de banners voor meer informatie over deze plannen.

 

Asser Energieflits!

Transitievisie Warmte

In Nederland hebben we met veel partijen het Klimaatakkoord gesloten. Hierin staat dat we in 2050 geen CO2 meer willen uitstoten. Een groot deel van deze uitstoot wordt veroorzaakt door verwarming van onze huizen. Daarom gaan we op zoek naar andere manieren om de huizen in Assen te verwarmen, om te koken en om warm water uit de kraan te krijgen. We gaan uiteindelijk allemaal van het aardgas af. Dit doen we stap voor stap. In de Transitievisie Warmte beschrijven we hoe we dit willen doen.
Lees meer over de Transitievisie Warmte.

Energiecafé Kloosterveen

Op 10 maart 2021 organiseerden we een online energiecafé over de Transitievisie Warmte in Kloosterveen. Hieronder kunt u de plenaire sessies terugkijken. De deelsessies zijn, in verband met de privacy van deelnemers, niet opgenomen.

Energieverhalen

Man - vrouw bij de voordeur