Energie

We zijn op weg naar een duurzaam Assen. Om nu en in de toekomst fijn te kunnen blijven wonen, werken en leven. We zetten de eerste stappen door energie te besparen en energie duurzaam op te wekken. We gaan op zoek naar andere manieren om onze woningen en gebouwen te verwarmen. Dat doen we stap voor stap, samen met inwoners. Ook kijken we waar in Assen plek is om grootschalig energie op te wekken met zonneparken en zon op bedrijfsdaken en met andere hernieuwbare energiebronnen. We gaan met energie aan de slag in je huis, je omgeving, met je vervoer en in je bedrijf. We doen dit vanuit de visie Energietransitie en Transitievisie Warmte.