Afvalwater lozen op riolering, vergunning

Als uw bedrijf afvalwater wil lozen op het gemeentelijk rioleringsstelsel moet u in sommige gevallen een omgevingsvergunning aanvragen. De gemeente vraagt meestal advies aan het waterschap.

Aanvraag

U geeft informatie over de volgende zaken:

  • het waterverbruik
  • welke stoffen u wilt lozen
  • hoeveel stoffen u wilt lozen
  • hoe vaak u stoffen wilt lozen

Met deze informatie wordt beoordeeld of er voorzieningen zoals een olieafscheider of vetvanger nodig zijn.

Daarnaast zitten bij uw aanvraag de volgende stukken:

  • eerder verleende vergunningen. Bijvoorbeeld een vergunning van het waterschap, een milieuvergunning of een omgevingsvergunning
  • bevestigingen van eerder gedane meldingen op basis van milieuregels

De eisen die aan de lozing zijn gesteld, verschillen per type bedrijf of inrichting. De gemeente neemt binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag een besluit. Deze termijn mag eenmaal verlengd worden.

U vraagt de vergunning aan bij het Omgevingsloket. Volg het stappenplan voor het vragen van een omgevingsvergunning op deze pagina.