Asbestemming

Na een crematie hebben nabestaanden minimaal een maand de tijd om na te denken over de bestemming van de as. In die periode wordt de as bewaard in een verzegelde asbus. Deze wordt geplaatst in de algemene nis van het crematorium waar de crematie heeft plaatsgevonden. De algemene nis is niet toegankelijk voor bezoekers. 

Daarna mogen nabestaanden zelf beslissen wat zij met de as willen doen. Als nabestaanden nog geen keuze kunnen maken, kan de as nog maximaal een half jaar kosteloos worden bewaard in de algemene nis. 

Voor de bestemming van de as bestaan verschillende mogelijkheden. Dit kan bijvoorbeeld op gemeentelijke begraafplaatsen. We lichten dit hieronder toe. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden bij het crematorium? Dan verwijzen wij u naar Rouwcentrum Crematorium De Boskampexterne-link-icoon of uw uitvaartondernemer.  

Bijzetten as in nieuw urnengraf 

Urnengraven worden alleen uitgegeven op begraafplaats De Boskamp. Dit gebeurt in de rij en op volgorde. Het is niet mogelijk om vooraf een urnengraf te reserveren. Een urnengraf kunt u aanvragen bij de grafadministratie door te bellen naar: 14-0592. Het is toegestaan om bij het urnengraf een grafmonument te plaatsen. Hiervoor is een vergunning nodig. Lees hier meer over op de pagina Vergunning grafbedekking.  

Bijzetten as in bestaand graf 

Het is ook mogelijk om de asbus bij te zetten in een bestaand graf. Voor meer informatie kunt u terecht bij de grafadministratie door te bellen naar: 14-0592. 

Urnenbos 

Het urnenbos is een klein bos dat grenst aan het veld voor natuurlijk begraven. In het urnenbos worden urnen in een prachtige natuurlijke omgeving begraven. In overleg met de beheerder kunt u in het bos zelf een plek uitzoeken. 

As verstrooien

Na een crematie krijgen nabestaanden de as van de overledene niet meteen mee. De asbus met daarin de as moet minimaal 1 maand bewaard blijven. De urn blijft op het crematorium. Daarna mag u zelf beslissen wat u met de as wilt doen. U kunt bijvoorbeeld de as verstrooien, mee naar huis nemen of laten bijzetten in een urnenmuur.

Wilt u de as verstrooien? U mag geen overlast veroorzaken. Daarnaast is het verboden de as te verstrooien op:

  • de verharde weg
  • gemeentelijke begraafplaatsen
  • crematoriumterreinen

Het is soms mogelijk een ontheffing op dit verbod te krijgen .De gemeente beslist binnen 2 weken over uw aanvraag. Als de gemeente de beslissing niet binnen 2 weken neemt, krijgt u de ontheffing automatisch.