Beroepschrift indienen

In de beslissing van de gemeente staat waar u in beroep kunt gaan. Vaak krijgt u een uitnodiging voor de hoorzitting bij de rechtbank. Tijdens de hoorzitting kunt u vertellen waarom u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente. Uw advocaat of iemand die u vertegenwoordigt, mag dit ook voor u vertellen. Als u vertegenwoordigd wordt door iemand die geen advocaat is, dan moet diegene schriftelijk gemachtigd worden. Stuur de machtiging mee met het beroepschrift.

Aanvraag

In twee gevallen kunt u een beroepschrift indienen:

  • U bent het niet eens met een beslissing op uw bezwaarschrift.
  • U bent het niet eens met een besluit van de gemeente en u had eerder al een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit. Hierbij gaat het meestal om meer ingewikkelde besluiten over vergunningen.

Vermeld in uw beroepschrift: 

  • Uw naam en adres 
  • De datum waarop het beroepschrift is geschreven 
  • Een omschrijving en datum van het besluit waar u het niet mee eens bent (of een kopie ervan) 
  • De reden waarom u in beroep gaat 
  • Uw handtekening 

U geeft een reactie op een besluit van de gemeente. Dit besluit blijft geldig tot er een uitspraak is van de rechter over uw beroep. Als dit voor u niet voordelig is, is er een speciale regeling mogelijk. Dit heet een voorlopige voorziening. 

Voorwaarden

  • U bent het niet eens met een beslissing op bezwaar van de gemeente.
  • U bent het niet eens met een besluit van de gemeente en u had eerder al een zienswijze ingediend tegen het ontwerpbesluit. Hierbij gaat het meestal om meer ingewikkelde besluiten over vergunningen. Bijvoorbeeld een omgevingsvergunning voor een rijksmonument.

Termijn

Uw beroepschrift moet binnen zes weken zijn ingediend bij de rechtbank. Deze zes weken gaan in vanaf de verzenddatum die op de gemeentelijke beslissing  staat.

Kosten

Het indienen van een beroep op de beslissing van de gemeente kost geld. Dit wordt het griffierecht genoemd. Als u gelijk krijgt van de rechter tijdens het proces in de rechtbank, krijgt u de kosten terug.. Kijk op rechtspraak.nl externe-link-icoon voor meer informatie over de kosten.