Bomen kappen

U kunt de vergunning direct online aanvragen. U heeft hier uw DigiD voor nodig. U kunt ook eerst het stappenplan doorlopen om een omgevingsvergunning aan te vragen.

Procedures

Als u een grote boom wilt omhakken of rooien, dan heeft u een vergunning nodig. Dit geldt ook voor stevig snoeien. Kleine bomen of struiken op uw eigen terrein mag u wel zonder vergunning verwijderen.

Er zijn 2 procedures bij het verlenen van de vergunning. De gewone procedure geldt voor het kappen van een boom zonder groot risico voor de omgeving. De uitgebreide procedure geldt als het kappen een groot risico heeft voor de omgeving. Of als er schadelijke gevolgen kunnen zijn voor beschermde planten- en dierensoorten of natuurgebieden.

Gaat het om een zieke boom op uw eigen terrein? Neem contact op met de gemeente over het vervoeren of vernietigen van de gekapte boom. Dat is belangrijk, want sommige boomziekten zijn besmettelijk. Zoals de iepenziekte. Zo voorkomt u dat andere bomen ook ziek worden. 

U heeft een omgevingsvergunning nodig als een van de volgende zaken van toepassing is op de boom:

 1. De boom komt voor op de lijst van monumentale bomen.externe-link-icoon
 2. Het beplantingsoppervlak van de houtopstand bedraagt meer dan 100m2, ook als de (grootste) stamdoorsnede/diameter minder dan 45cm is.
 3. De houtwal/houtsingel of bomenrij of bomenlaan is langer dan 10 meter, ongeacht de stamdoorsnede van de boom of struiken.
 4. De stamdoorsnede/diameter van de boom is meer dan 45 centimeter, of de omtrek is meer dan 140 centimeter gemeten op 130 centimeter hoogte.

De details van de regels vindt u in de APV van Assen externe-link-icoon(Afdeling 3, Artikel 4:10 t/m 4:12:8).

Aanvraag

Anderen kunnen bezwaar maken tegen de kap van een boom. Zorg daarom voor toestemming van uw buren.

Zo vraagt u een vergunning voor het kappen van een boom aan. Ga naar Omgevingsloketexterne-link-icoon of volg het stappenplan om een omgevingsvergunning te doen. Doe vervolgens de vergunningcheck. 

Log in:

 • voor uzelf: met DigiD
 • voor een bedrijf: met eHerkenning

U geeft onder andere door: wat voor soort boom het is (bijvoorbeeld een eik of een kastanje

 • hoe groot de boom is
 • waar de boom staat (adres)
 • uw reden om te willen kappen
 • als u niet de eigenaar bent: schriftelijke toestemming van de eigenaar van de boom

Voorwaarden

Soms krijgt u de vergunning alleen als u een nieuwe boom plant met dezelfde waarde als de gekapte boom. Voor het berekenen van de waarde van de boom gebruikt u de waarderingsmethode van de Nederlandse Vereniging van Taxateurs van Bomen (NVTB)externe-link-icoon.

De gemeente kan uw verzoek afwijzen als de gemeente vindt dat de boom:

 • geen hinder oplevert
 • bijzonder is voor een straat of buurt
 • onderdeel uitmaakt van een rij bij elkaar horende bomen
 • een monumentale status heeft

Kosten

Voor een vergunning brengt de gemeente kosten in rekening. Die kosten heten leges.

De leges zijn door de gemeenteraad vastgesteld. Tarieventabel behorende bij belastingen, heffingen en rechten 2024.externe-link-icoon

Termijn

Gewone procedure: u krijgt de beslissing binnen 8 weken. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen met 6 weken.

Uitgebreide procedure: u krijgt de beslissing binnen 6 maanden. Deze termijn mag de gemeente met 6 weken verlengen. 

Bezwaar

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaanexterne-link-icoon.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.