Gesloten bodemwarmte-installatie melden

Om uw gebouw te verwarmen, kunt u de warmte in de bodem gebruiken. Hiervoor installeert u een bodemwarmtewisselaar. In de winter neemt u warmte uit de bodem op. In de zomer geeft u warmte af aan de bodem en koelt u het pand dus juist. Het water in dit gesloten systeem komt niet in contact met het grondwater.

Aanvraag

Zo doet u een melding van een gesloten bodemwarmte-installatie:

  • Ga naar het Omgevingsloketexterne-link-icoon of volg het stappenplan voor het aanvragen van een omgevingsvergunning.
  • Doe de vergunningcheck.
  • U ziet daarna welke gegevens u moet doorgeven.
  • Log in voor uzelf met DigiD voor een bedrijf met eHerkenning
  • U doet de melding minstens 4 weken voor u de installatie aanlegt.

Wilt u samen met uw buren bodemwarmte gebruiken? Dan heeft u een grotere installatie nodig. Misschien heeft u hiervoor een omgevingsvergunning nodig. Systemen met een bodemzijdig vermogen van 70 kW of meer zijn vergunningplichtig.

Wilt u in de woonwijk Kloosterakker een bodemenergiesysteem aanleggen, dan moet u ook een omgevingsvergunning aanvragen. Voor het verkrijgen van deze vergunning moet u voldoen aan de regels, die omschreven zijn in het Bodemenergieplan Kloosterakker. Meer informatie hierover kunt u vinden op de webpagina ‘Kloosterveen Groeit’ onder het kopje ‘Duurzaam bouwen’

Voorwaarden

  • Het ontwerp van het systeem is afgestemd op de aard en omvang van de behoefte aan warmte en kou.
  • De winning van warmte mag de werking van andere, al bestaande systemen niet dwarszitten.
  • Binnen 5 jaar moet het systeem een moment bereiken waarop er geen warmte-overschot is. Zo'n moment moet elke 5 jaar een keer optreden. Er is dan een evenwicht tussen de opgenomen warmte en de afgegeven warmte.
  • Alleen een erkend bedrijf mag de boring doen en het systeem installeren en onderhouden.

Hoe lang duurt het

Na de melding geeft de gemeente binnen 4 weken een reactie.

Heeft u een omgevingsvergunning aangevraagd? U krijgt de beslissing binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. De gemeente kan deze termijn verlengen met 6 weken.

Aanvullende informatie

Bezwaar

U kunt geen bezwaar of beroep instellen tegen een reactie van de gemeente op uw melding van een gesloten bodemwarmte-installatie.

U kunt wel bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag van een omgevingsvergunning beperkte milieutoets. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaanexterne-link-icoon.