Kamers verhuren

U mag niet zomaar een kamer of meerdere kamers verhuren. Hiervoor heeft u een omgevingsvergunning (handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening) nodig. Deze vergunning moet u regelen voordat u een kamer gaat verhuren. Wij willen met de omgevingsvergunning de overlast laag houden. Daarnaast verspreiden wij op deze manier de kamerverhuurpanden binnen de gemeente. Verhuurt u kamers aan meer dan vier personen in één pand? Dan heeft u naast de omgevingsvergunning ook een gebruiksmelding brandveilig gebruik nodig.

Aanvraag

Zo vraagt u een omgevingsvergunning aan:

Ga naar het Omgevingsloketexterne-link-icoon of volg het stappenplan voor het aanvragen van een omgevingsvergunning.

Log in:

  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning

Voorwaarden

Wij hebben een ‘Facetbeheersverordening Woningsplitsing en woningomzetting’ en een ‘Facetbestemmingsplan Woningsplitsing en woningomzetting’. Woningsplitsing betekent dat een zelfstandige woning in twee of meer zelfstandige woningen delen gesplitst wordt. Woningomzetting betekent de omzetting van een woning naar één of meer onzelfstandige wooneenheden voor kamerverhuur.

In deze plannen is een verbod opgenomen op woningsplitsing en/of woningomzetting opgenomen. Daarbij is ook opgenomen dat onder voorwaarden met een omgevingsvergunning mag worden afgeweken van deze verbodsbepalingen. Dit geldt zowel voor bouwen als gebruik.

Deze voorwaarden zijn opgenomen omdat een ruimtelijk relevant verschil bestaat tussen het gebruik van een pand voor bijvoorbeeld kamerverhuur en bewoning van een pand door één huishouden. Hierbij zijn in relatie tot het woon- en leefklimaat onder meer parkeerdruk en (geluid) overlast van belang. Als er te veel kamers of panden worden verhuurd kan dit ook gevolgen hebben voor het woon- en leefklimaat.

Termijn

Wij maken binnen acht weken na ontvangst van uw aanvraag omgevingsvergunning een beslissing. Dit termijn mogen wij één keer verlengen.

Een gebruiksmelding moet tenminste vier weken voor de voorgenomen aanvang van het gebruik worden ingeleverd.