Ontheffing aanvragen voor geluidsoverlast bij bouwen en slopen

Aanvraag

Als u bouw- en sloopwerkzaamheden uitvoert, moet u geluidsoverlast zoveel mogelijk voorkomen. Het maakt niet uit of u de werkzaamheden uitvoert als bedrijf of als particulier. U moet zich houden aan de geluidsnormen. Zo mag u meestal alleen op werkdagen tussen 7.00 uur en 19.00 uur geluid maken van 60 dB(A) of hoger. Dit mag een maximumaantal dagen. Hoeveel dagen dat zijn, hangt af van het aantal dB(A) geluid dat u maakt. Lees meer op de website van InfoMilexterne-link-icoon.

U kunt ontheffing aanvragen als u geluid wilt maken op een dag of tijdstip waarop dit niet is toegestaan. Of als u langer dan het maximumaantal dagen geluid wilt maken.

Zo vraagt u de ontheffing voor geluidsoverlast aan:

 • Ga naar het Omgevingsloketexterne-link-icoon of volg het stappenplan voor het aanvragen van een omgevingsvergunning.
 • Doe de vergunningcheck.
 • U ziet daarna welke gegevens u moet doorgeven.
 • Log in voor uzelf met DigiD voor een bedrijf met eHerkenning

U geeft door:

 • In welk gebied u de werkzaamheden wilt uitvoeren en wat de afstand is tot de dichtstbijzijnde woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen zoals ziekenhuizen, verzorgingshuizen en scholen.
 • Hoe en waarmee u de werkzaamheden wilt uitvoeren.
 • Welke maatregelen u neemt om de geluidshinder te beperken.
 • Hoe u omwonenden informeert over de geluidsoverlast.
 • Hoe en bij wie overlast gemeld kan worden.

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag. Deze termijn mag de gemeente eenmaal verlengen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het aanvragen van ontheffing zijn:

 • U gebruikt de stilste technieken en materialen.
 • U deelt de bouwplaats zo in dat de geluidshinder beperkt blijft.
 • U zorgt dat de geluidshinder zo kort mogelijk duurt.
 • U licht omwonenden op tijd in over geplande werkzaamheden.