Veelgestelde vragen - Kindpakket

Wat gebeurt er na mijn aanmelding bij het Kindpakket?

Na aanmelding bij het Kindpakket neemt één van de vrijwilligers van Stichting Leergeld contact met u op voor een huisbezoek. Hier wordt de aanmelding besproken en wordt een inkomenstoets gedaan. De vrijwilliger zorgt er voor dat de aanvraag verder wordt afgehandeld of (aanvullend) met u wordt besproken door Stichting Leergeld.

Hoe lang duurt het voordat een aanmelding is afgehandeld?

Het streven is een aanmelding binnen zes weken af te handelen. 

Wat gebeurt er met mijn aanvraag bij het Kindpakket?

Als we uw ingevulde aanvraagformulier ontvangen, wordt deze verwerkt en eventueel doorgezet naar een van de aangesloten stichtingen. Zodra deze afhandeling heeft plaats gevonden informeert Stichting Leergeld u over het vervolg en maakt zo nodig aanvullende afspraken. 

Hoe lang duurt het voordat een aanvraag is afgehandeld?

Het streven is een aanvraag binnen vier weken af te handelen. 

Krijg ik geld op mijn bankrekening gestort?

Nee, een bijdrage wordt altijd rechtstreeks aan de winkel of organisatie overgemaakt. Tenzij er door de coördinator met u een andere afspraak wordt gemaakt.

Wordt altijd het volledige bedrag van bijvoorbeeld de contributie of een laptop vergoed?

Er zijn maximale bedragen die worden vergoed. Dit wordt u verteld wanneer wij uw aanvraag in behandeling hebben. Het kan zijn dat u zelf een bijdrage moet betalen.

Kan een sport activiteit samen met een cultuur activiteit worden aangevraagd?

Sport en Cultuur kunnen samen worden aangevraagd (bijvoorbeeld voetbal en breakdance).

Vanaf welke leeftijd kan ik een fiets aanvragen?

Vanaf 4 jaar. 

Vanaf welke leeftijd kan ik zwemles aanvragen?

Vanaf 4 jaar. 

Vanaf welke leeftijd kan ik een laptop voor mijn kind aanvragen?

Vanaf groep 5 van het basisonderwijs en als uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat.

Ik heb de kleding van sport voor mijn kind al betaald, kan ik het terugkrijgen?

Nee, al betaalde goederen worden niet achteraf door ons vergoed. 

Wat mag mijn inkomen zijn als ik gebruik wil maken van de hulp van Kindpakket Assen?

Wij kijken naar het netto besteedbaar inkomen. Ook ouders die naar verhouding veel verdienen, maar hoge lasten hebben door bijvoorbeeld schulden, kunnen gebruik maken van het Kindpakket.