Veelgestelde vragen - Kindpakket

Na aanmelding bij het Kindpakket neemt één van de vrijwilligers van Stichting Leergeld contact met u op voor een huisbezoek. Hier wordt de aanmelding besproken en wordt een inkomenstoets gedaan. De vrijwilliger zorgt er voor dat de aanvraag verder wordt afgehandeld of (aanvullend) met u wordt besproken door Stichting Leergeld.

Het streven is een aanmelding binnen zes weken af te handelen. 

Als we uw ingevulde aanvraagformulier ontvangen, wordt deze verwerkt en eventueel doorgezet naar een van de aangesloten stichtingen. Zodra deze afhandeling heeft plaats gevonden informeert Stichting Leergeld u over het vervolg en maakt zo nodig aanvullende afspraken. 

Het streven is een aanvraag binnen vier weken af te handelen. 

Nee, een bijdrage wordt altijd rechtstreeks aan de winkel of organisatie overgemaakt. Tenzij er door de coördinator met u een andere afspraak wordt gemaakt.

Er zijn maximale bedragen die worden vergoed. Dit wordt u verteld wanneer wij uw aanvraag in behandeling hebben. Het kan zijn dat u zelf een bijdrage moet betalen.

Sport en Cultuur kunnen samen worden aangevraagd (bijvoorbeeld voetbal en breakdance).

Vanaf 4 jaar. 

Vanaf 4 jaar. 

Vanaf groep 5 van het basisonderwijs en als uw kind naar het voortgezet onderwijs gaat.

Nee, al betaalde goederen worden niet achteraf door ons vergoed. 

Wij kijken naar het netto besteedbaar inkomen. Ook ouders die naar verhouding veel verdienen, maar hoge lasten hebben door bijvoorbeeld schulden, kunnen gebruik maken van het Kindpakket.