Veelgestelde vragen - Kloosterveen Groeit

Woning

Mag elk type huis gebouwd worden op een kavel?

Nee, het type huis moet passen binnen de regels van het bestemmingsplan en de eisen in het beeldkwaliteitsplan. Lees hier meer over op deze pagina.

Mag je op een kavel zelf bepalen of je een woning in de breedte of diepte van de kavel plaatst?

Ja, mits u binnen de regels van het bestemmingsplan en de eisen van het beeldkwaliteitsplan blijft.

Waarom mag er geen 1-laags woning met een zadeldak gebouwd worden?

Er is voor gekozen op de woningen per bouwakker een bepaalde eenheid mee te geven. Deze eenheid bestaat uit kleurstelling en gootlijn, gecombineerd met de dakvorm. Hierbij is niet gekozen voor een lage gootlijn.

Ben je gebonden aan bepaalde geselecteerde aannemers voor de bouw van je woning of mag je zelf kiezen?

U mag zelf een architect/ installateur/ bouwer kiezen, mits de regels uit het bestemmingsplan en de eisen van het beeldkwaliteitsplan in acht worden genomen.

Is er ruimte voor andere vormen van verduurzaming? Worden er bijvoorbeeld wel leidingen aangelegd voor het gebruik van waterstof?

In Kloosterakker komt een verzwaard elektriciteitsnetwerk voor duurzame verwarming, denk hierbij aan het gebruik van warmtepompen. Er worden geen leidingen voor waterstof aangelegd.

Kan er een financiële voorwaarde worden opgenomen in de koopovereenkomst?

Nee, tijdens de reservering- en optietermijn (in totaal 9 manden) heeft u de mogelijkheid om te onderzoeken of het plan financieel haalbaar is.

Tuin

Wie heeft de onderhoudsplicht op de hagen die worden geplant?

De gemeente laat de hagen planten en onderhoudt de hagen de eerste drie jaar aan de buitenzijde. Bewoners moeten het onderhoud aan de binnenzijde van de hagen verzorgen. Na drie jaar is de bewoner verantwoordelijk voor het volledige onderhoud van de hagen. 

Mag er een tuinhuis of overkapping gebouwd worden in de tuin die hoger is dan 1.80 meter en tegen de gemeentelijke haag aan komt?

In het bestemmingsplan is aangegeven waar eventuele aan- en bijgebouwen mogen worden geplaatst en met welke bouwhoogte. De haag wordt op een halve meter van de erfgrens geplaatst en u dient rekening te houden met ruimte tot een bouwwerk.

De woonwijk

Is de opzet van Kloosterakker qua ruimte vergelijkbaar met de huidige wijk Kloosterveen?

Kloosterakker is over het algemeen ruimer van opzet dan bestaand Kloosterveen. Qua woningdichtheid is het vergelijkbaar met de buurt Kloosterlanen.

Wanneer wordt de 3de ontsluiting verwacht?

Dit is nog niet precies bekend. Voor de ontsluiting van Kloosterakker is de derde hoofdontsluiting niet nodig.

Wordt de infrastructuur tijdelijk aangepast voor het bouwverkeer?

We stimuleren het zware bouwverkeer om via de Norgervaart te rijden en vervolgens via een separate bouwweg die parallel aan de Domeinweg wordt aangelegd. De aannemersbusjes rijden via bestaand Kloosterveen.