Veelgestelde vragen - Kloosterveen Groeit

Woning

Nee, het type huis moet passen binnen de regels van het bestemmingsplan en de eisen in het beeldkwaliteitsplan. Lees hier meer over op deze pagina.

Ja, mits u binnen de regels van het bestemmingsplan en de eisen van het beeldkwaliteitsplan blijft.

Er is voor gekozen op de woningen per bouwakker een bepaalde eenheid mee te geven. Deze eenheid bestaat uit kleurstelling en gootlijn, gecombineerd met de dakvorm. Hierbij is niet gekozen voor een lage gootlijn.

U mag zelf een architect/ installateur/ bouwer kiezen, mits de regels uit het bestemmingsplan en de eisen van het beeldkwaliteitsplan in acht worden genomen.

In Kloosterakker komt een verzwaard elektriciteitsnetwerk voor duurzame verwarming, denk hierbij aan het gebruik van warmtepompen. Er worden geen leidingen voor waterstof aangelegd.

Nee, tijdens de reservering- en optietermijn (in totaal 9 manden) heeft u de mogelijkheid om te onderzoeken of het plan financieel haalbaar is.

Tuin

De gemeente laat de hagen planten en onderhoudt de hagen de eerste drie jaar aan de buitenzijde. Bewoners moeten het onderhoud aan de binnenzijde van de hagen verzorgen. Na drie jaar is de bewoner verantwoordelijk voor het volledige onderhoud van de hagen. 

In het bestemmingsplan is aangegeven waar eventuele aan- en bijgebouwen mogen worden geplaatst en met welke bouwhoogte. De haag wordt op een halve meter van de erfgrens geplaatst en u dient rekening te houden met ruimte tot een bouwwerk.

De woonwijk

Kloosterakker is over het algemeen ruimer van opzet dan bestaand Kloosterveen. Qua woningdichtheid is het vergelijkbaar met de buurt Kloosterlanen.

Dit is nog niet precies bekend. Voor de ontsluiting van Kloosterakker is de derde hoofdontsluiting niet nodig.

We stimuleren het zware bouwverkeer om via de Norgervaart te rijden en vervolgens via een separate bouwweg die parallel aan de Domeinweg wordt aangelegd. De aannemersbusjes rijden via bestaand Kloosterveen.