Veiligheid

Wij willen graag dat u veilig woont, leeft en werkt onze gemeente. Meer hierover leest u in de kadernota veiligheidexterne-link-icoon. Jaarlijks wordt het veiligheidsprogramma door het college vastgesteld. Hierin staat hoe we Assen veiliger kunnen maken.

In een veilige samenleving heeft iedereen rol. Als gemeente coördineren we het veiligheidsprogramma.

Hoe het ervoor staat met de veiligheid in Assen zowel stedelijk als op wijkniveau is terug te vinden in de maandmonitor van de politie.
De maandmonitor wordt gevuld met registraties uit het Basisvoorziening Handhaving, systeem van de politie, afgekort BVH. Wanneer er bij de politie een incident wordt gemeld, of wanneer een politiemedewerker iets waarneemt, wordt dit geregistreerd in het BVH. Deze registraties komen in cijfers en categorieën terug in de maandmonitor. Per maand haalt de politie de belangrijkste trends uit deze cijfers en heeft hier over ook overleg met de gemeente. Wilt u alle maandelijkse cijfers zien ga naar Assen in cijfersexterne-link-icoon

In de wijken van Assen zijn teams actief waarin wijkwerkers van de gemeente, wijkagenten en medewerkers van woningbouwcorporaties en hulp en zorginstellingen samenwerken aan de veiligheid en leefbaarheid van de wijk.  Overlastsituaties worden gesignaleerd en van een aanpak voorzien. Hierbij gaat het zowel om woonoverlast door individuen als overlast door (groepen) jongeren.
U kunt uw signalen en klachten met betrekking tot veiligheid en leefbaarheid  in uw wijk op verschillende manieren melden:

  • Bellen met het meldpunt van de gemeente  14 0592
  • Bij ernstige acute overlast de politie 0900 8844 of bij zeer ernstig natuurlijk 112
  • Via de site politie.nlexterne-link-icoon

Inwoners van Assen moeten veilig kunnen wonen. Veiligheid is niet alleen de verantwoordelijkheid van de politie en de gemeente Assen. Assen-Alert! werkt samen met de politie en gemeente Assen en biedt een platform voor burgers om hun verantwoordelijkheid te nemen. Zo kunnen inwoners artikelen, tips en informatie over veilig wonen op de site vinden. Daarnaast kunnen inwoners zich inschrijven voor een eigen portaal, een WhatsAppgroep en Facebookgroep met wijk en buurt gerelateerde informatie over criminaliteit. Meer informatie, registreren en hoe Assen-Alert! werkt kunt u vinden op de website van Assen-Alert!externe-link-icoon

Onze gemeente wil een veilige en leefbare gemeente zijn, waar het prettig is om te wonen, werken en leven. De afdeling vergunningen, toezicht en handhaving heeft hierin een belangrijke rol en draagt zowel vanuit het stadhuis als op straat bij aan een veilige en levendige stad. Hun rol is belangrijk, maar een leefbare en veilige stad is alleen mogelijk als iedereen daaraan zijn steentje bijdraagt.

Onze wijkboa's

Centrum

Naam: C. Schut

E-mail: 
wijkteamcentrum@assen.nl

Marsdijk

Naam: M. Kiers

E-mail: 
wijkteammarsdijk@assen.nl

Noorderpark/Peelo/buitengebied

Naam: J. Sendar

E-mail: 
wijkteamnoorderparkpeelo@assen.nl

Assen-Oost/Baggelhuizen/Industrieterreinen

Naam: M. Lingbeek

E-mail:
wijkteamoost@assen.nl

Pittelo en Lariks

Naam: M. Lodewijk

E-mail:
wijkteamlarikspittelo@assen.nl

Kloosterveen

Naam: L. Schaap

E-mail:
wijkteamkloosterveen@assen.nl

Jeugdboa

Naam: L. Westerhof

E-mail: 
jeugdboa@assen.nl

Toezichthouder ondermijning, prostitutie en mensenhandelE-mail:
ondermijning@assen.nl

Handhaving is daarnaast actief op Instagram. Volg het account Handhaving_assenexterne-link-icoon en blijf op de hoogte van de werkzaamheden van onze wijkboa's.

Bij het oplossen van misdaden maakt de politie dagelijks gebruik van het systeem Camera in Beeld. Met Camera in Beeld kunnen inwoners en ondernemers vrijwillig hun beveiligingscamera’s aanmelden. Wanneer er een misdrijf is gepleegd kunnen deze camerabeelden de politie helpen bij het sneller opsporen van de daders. Via dit systeem worden alle (particuliere en overheids-) camera’s op een kaart weergegeven.

Opvragen camerabeelden

Wanneer de politie vermoedt meerwaarde te halen uit de camerabeelden, kunnen zij camerabeelden opvragen. Uw gegevens zijn alleen voor politieambtenaren beschikbaar. De politie kijkt niet live met u mee.

Meld uw camera aan

U kunt Assen helpen nog veiliger te maken door uw camera aan te melden bij Camera in Beeld. U kunt uw camera online aanmelden op de website van de politieexterne-link-icoon. U kunt zich aanmelden met uw DigiD. Voor de voorwaarden en meer informatie kunt u naar de website van de politie. 

Privacy

Het gebruik van beveiligingscamera’s en/of een slimme deurbellen moet voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar om de beveiligingscamera’s en/of videodeurbellen zo te gebruiken dat deze voldoet aan de regelgeving. Indien de privacyregels voor camera’s worden overtreden kan de Autoriteit Persoonsgegevens handhavend optreden.

Binnen de gemeentegrenzen wordt gewerkt met gevaarlijke stoffen; bijvoorbeeld met ammoniak, chloor en LPG. Deze gevaarlijke stoffen worden in Assen opgeslagen en door Assen vervoerd. Hier kunnen ongelukken mee gebeuren. De kans op ongelukken is klein, maar de effecten kunnen groot zijn. Wij stellen u aan zo weinig mogelijk risico's bloot. Anders gezegd: wij zorgen voor uw externe veiligheid.

We gaan in elk type gebied anders om met externe veiligheid. Zo kiezen we in woonwijken, waar zich dagelijks veel mensen bevinden, voor een maximaal veiligheidsniveau. Op bedrijventerreinen en in het buitengebied is iets meer mogelijk in het werken met gevaarlijke stoffen. In transportzones stellen we duidelijke voorwaarden.

Wilt u weten welke risico's er bestaan in de provincie, in de gemeente, of in uw eigen woonwijk? Bekijk dan de risicokaart Drenthe. In het rampenplan leest u hoe we in de gemeente omgaan met rampenbestrijding.

Meer informatie

Risicokaart Drentheexterne-link-icoon

Wat moet u doen?

  1. Ga naar binnen
  2. Sluit deuren en ramen (denk ook aan mechanische ventilatie uit zetten)
  3. Zet radio of tv op de lokale zender en wacht verdere instructies af.
  4. Kijk op www.crisis.nlexterne-link-icoon

Maandelijkse test van de sirenes

Elke eerste maandag van de maand worden de sirenes in Nederland getest door de gemeenten. Dit gebeurt tussen 12.00 en 12.10 uur. Deze test is nodig om te controleren of de apparatuur nog goed werkt. De gemeente voert deze test alleen op dit tijdstip uit, want als dit op een ander willekeurig tijdstip gebeurd zou u kunnen schrikken. Als de sirene op een ander moment gaat dan dit testmoment, dan is er iets ernstigs aan de hand.

Tijdens een ramp zijn sirenes continu te horen

Tijdens een ramp zijn de sirenes continu te horen. Pas op het moment dat het voor de burgers weer veilig is om naar buiten te gaan, houdt de sirene op. Er zullen dan ook geluidswagens van de politie door de stad rijden om deze boodschap te communiceren.

Is de sirene slecht te horen?

Als u de sirenes in huis niet of slecht kunt horen, dan kan dat kloppen. De sirenes hebben namelijk alleen tot doel om de mensen die ‘buiten zijn’ te alarmeren en te waarschuwen. Dit is bepaald door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Daarom zijn de huidige sirenes ook niet zo luid afgesteld als de oude sirenes.

De gemeente heeft niet de bevoegdheid en mogelijkheid om het geluidsniveau van de sirenes te verhogen. Als de sirenes buiten in uw straat slecht te horen zijn, kunt u de gemeente daarover informeren. Er wordt dan onderzocht of het nodig is om een extra sirene te plaatsen.

Informatie over de losloopgebieden, poep opruimen, boetes en bijtincidenten vindt u op deze pagina regels voor hondenbezitters.

Ontheffing aanvragen voor vuur stoken in de openlucht.

Zit u in een ongemakkelijke situatie? Wordt u lastig gevallen? Krijgt u ongewenste aandacht? Vraag naar Angela.

'Angela' is in dit geval een codewoord. Zodra u wordt lastiggevallen tijdens een avond uit, kunt u naar Angela vragen aan het personeel. Zo brengt u het personeel subtiel op de hoogte en kunnen zij u helpen. New Café Image, Café Herberg de Koppelpaarden, Café 1809 Lodewijk Napoleon, Grand Café Zusjes de Boer en Autentieq doen op dit moment mee aan het project.

Training

Het personeel van de deelnemende horecagelegenheden heeft een speciale training gevolgd. Naast de medewerkers van de horecagelegenheden die meedoen, hebben ook medewerkers van Toezicht en Handhaving en politie Basisteam Noord-Drenthe een instructie gekregen. Deelnemende bedrijven kunt u herkennen aan de poster van Vraag naar Angela op de deur of bij de toiletten.

Verenigd Koninkrijk

‘Ask for Angela’ is uit het Verenigd Koninkrijk overgekomen en daar zeer succesvol. Met ‘Vraag naar Angela’ in Assen willen we een bijdrage leveren aan de aanpak van straatintimidatie, de veiligheid en veiligheidsbeleving van inwoners en bezoekers. Om het Vraag naar Angela hier ook een groot succes te maken hebben we de hulp van horecagelegenheden in Assen nodig.

Aansluiten

Wilt u zich hier bij aansluiten? Neem dan contact op met Melvin van der Veen, Veiligheidsregisseur. U kunt hem bereiken via info@assen.nl of via telefoonnummer 14 0592.