Vereniging van Eigenaren

Het verbeteren en energiezuinig maken van een VvE (Vereniging van Eigenaren) is een flinke opgave! Veel bewoners die hiermee aan de slag willen lopen vast. Waar moet ik beginnen? Hoe kom ik aan een goed advies en hoe krijg ik zo’n plan goedgekeurd door de hele VvE? Het online stappenplan loodst u stap voor stap door het proces. Het geeft inzicht in wat er allemaal bij komt kijken en hoe u dit aan kunt pakken.

Geen VvE is gelijk. Welke maatregelen er mogelijk zijn of nodig zijn verschillen daarom ook. Laat daarom een onafhankelijk energieadvies opstellen door een gecertificeerd bedrijf en vergelijk hiervoor meerdere offertes.

Het energieadvies geeft inzicht in de maatregelen voor isolatie en verwarming, wat dit aan besparing oplevert en welke investering nodig is. Daarbij worden de uitkomsten ook uitgewerkt in een plan van aanpak en een Meerjaren Duurzaam Onderhoudsplan (MDOP). Dit advies is ook nodig voor de aanvraag van de aantrekkelijke subsidies en financieringen die momenteel beschikbaar zijn.

Agendeer het energieonderzoek op de eerstvolgende Algemene Ledenvergadering. Hierbij kunt u goedkeuring vragen van de andere leden om de stappen 2 en 3 uit te (laten) voeren.

Bent u in de oriëntatiefase? U kunt het Nationaal Warmtefonds inzetten om informatie te geven tijdens een informatieavond voor de VvE. Ook kunnen zij samen met het bestuur en/of beheerder van de VvE de mogelijkheden voor uw VvE door nemen.

Wilt u weten welke financiering er mogelijk is? Via het Nationaal Warmtefonds, kunt u voor uw VvE leningen tegen een laag rentetarief krijgen voor verduurzaming. Het Warmtefonds heeft VvE accountmanagers die u kunnen helpen bij de voorbereiding en alle stappen van de aanvraag. Neem hiervoor contact op met het VvE accountmanagersteam om uw situatie te bespreken. U vindt de contactgegevens op de website van Stimuleringsfonds Volkshuisvestingexterne-link-icoon.

Als alle leden akkoord zijn, geeft u het gekozen adviesbureau de opdracht voor het opstellen van het energiebesparingsadvies. Aan het einde hiervan krijgt u een compleet rapport van alle besparingsmogelijkheden: wat u kunt besparen, op welke termijn en welke investeringen daar voor nodig zijn. Deze maatregelen worden uitgewerkt in een Meerjaren Duurzaam Onderhoudsplan. Dit is een stappenplan voor de toekomst waarbij wordt gekeken wanneer verbouwingen logisch zijn en hoe het complex ook meteen duurzamer gemaakt kan worden.

Wanneer u het energiebesparingsadvies hebt, kunt u in samenwerking met de adviseur het plan van aanpak verder uitwerken om de besparing te gaan realiseren. Dit plan zal gepresenteerd moeten worden tijdens de Algemene Ledenvergadering. Ook hier geldt: zorg dat de informatie volledig en duidelijk is. Dit vergroot de kans dat het voorstel direct geaccepteerd wordt.

In het plan van aanpak wordt overzichtelijk weergegeven per onderdeel:

  • wanneer welke maatregel uitgevoerd wordt
  • wat de kosten hiervan zijn
  • wat de besparing is
  • welke investering er nodig is
  • welk bedrag subsidie te verkrijgen is
  • wat de (financiële) consequenties voor de leden zullen zijn (korte en lange termijn)

In deze fase is het ook handig om offertes aan te vragen voor de uitvoering van de maatregelen. Deze heeft u nodig voor de subsidieaanvraag en geven een overzichtelijk beeld van de kosten.

Presenteer het plan van aanpak in de  Algemene Leden Vergadering (ALV). U kunt de presentatie zelf doen of overlaten aan uw adviseur. Zorg ervoor dat deze vergadering goed is voorbereid en er genoeg expertise aanwezig is om eventuele vragen te beantwoorden. Nodig bijvoorbeeld de uitvoerende partij, de accountmanager van het Warmtefonds en de gemeente uit. Na de presentatie vraagt u de leden om goedkeuring voor de uitvoering van het plan. Maatregelen die pas op (langere) termijn uitgevoerd gaan worden, neem je op in het MDOP.

Na akkoord van de ALV kan worden overgegaan tot de uitvoering. Heeft u subsidie gekregen? Vaak moet u de werkzaamheden dan binnen een bepaalde tijd voltooien. Let daar dus goed op in de planning. Zorg er daarnaast voor dat voor het aanvragen van de subsidie alle bewijsstukken compleet zijn.

Meer weten? Of wilt u uw specifieke situatie met ons bespreken? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u helpen met de procesbegeleiding of uw in contact brengen met een ander initiatief.