Marco Out is de burgemeester van Assen sinds 16 december 2014. De burgemeester is voorzitter van de raad en van het college van burgemeester en wethouders.

Portefeuille

 • Bestuurlijke coördinatie
 • Algemeen bestuurlijke en juridische aangelegenheden
 • Openbare orde en veiligheid
 • Brandweer / Veiligheidsregio / Politie
 • Wettelijke taken / burgerzaken
 • Ambassadeursfunctie / representatie
 • Dagelijks bestuur SNN
 • Communicatie
 • 5 mei en Sinterklaas (75 jaar bevrijding in 2020)
 • Internationale contacten
 • Handhaving (coördinerend)

Bestuursfuncties

 • Voorzitter Algemeen en Dagelijks bestuur Veiligheidsregio Drenthe
 • Lid Landelijk Veiligheidsberaad
  • Landelijk portefeuillehouder Bevolkingszorg
  • Voorzitter BO Bevolkingszorg
  • Landelijk portefeuillehouder Vrijwilligheid
 • Voorzitter Drentse Burgemeesterskring
 • Lid Artikel 41 overleg Noord-Nederland
 • Lid Stuurgroep Regionale Informatie- en Expertise Centra (RIEC) Noord Nederland
 • Lid Regiegroep Samenwerkingsverband Noord-Nederland
 • Voorzitter Lokaal Driehoeksoverleg Politie
 • Voorzitter Gezagsdriehoek Noord-Drenthe
 • Lid Regionaal Bestuurlijk Politieoverleg Noord-Nederland
 • Voorzitter Bestuurlijk Veiligheidsoverleg Drenthe
 • Lid Bestuurlijk opdrachtgeversoverleg Landelijke Voorziening Crisisbeheersing
 • Plaatsvervangend bestuurslid stuurgroep Regio Groningen
 • Lid AB Regionaal Historisch Centrum Drents Archief

Nevenfuncties

 • Voorzitter Raad van Commissarissen Sport Drenthe (bezoldigd).
 • Voorzitter Stichting Houdstermaatschappij aandelen FC Groningen (onbezoldigd)
 • Lid Comité van aanbeveling Gebiedsfonds Drentsche Aa (onbezoldigd)
 • Voorzitter Verkiezing Drents Wielrenner van het jaar (onbezoldigd)
 • Lid Comité van aanbeveling St. Tegen Zinloos Geweld (onbezoldigd)
 • Lid Comité van aanbeveling Biljarten voor Goede Doelen (onbezoldigd
 • Lid Comité van aanbeveling Stichting Vrienden van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (onbezoldigd)
 • Lid Comité van aanbeveling Stichting Demma (onbezoldigd)
 • Lid Comité van aanbeveling van Stichting Vrienden van GGZ Drenthe (onbezoldigd)
 • Lid Comité van aanbeveling Politie Orkest Noord-Nederland (onbezoldigd)
 • Lid Erecomité Noordshow (onbezoldigd)
 • Juryvoorzitter Drentse Talentprijs Cultuur (onbezoldigd)
 • Lid Raad van Toezicht Stichting Sociaal Erfgoed (onbezoldigd).