Gebouw of woning slopen

Als u een gebouw of woning gaat slopen, moet u dit van tevoren melden. Dit is bedoeld om de veiligheid en gezondheid van mensen te beschermen. Ook willen wij sloop die niet gewenst is tegengaan. Gaat het om een monument? Dan heeft u ook een omgevingsvergunning voor het slopen nodig. Als de sloop slecht is voor beschermde planten- en diersoorten moet u toestemming vragen bij de provincie. Gaat u het volledige bouwwerk (tot in de bodem) slopen? Dan kan een bodemonderzoek nodig zijn.

Voorwaarden

De voorwaarden voor het doen van een sloopmelding zijn:

  • U heeft meer dan 10 m3 sloopafval;
  • U gaat asbest of materialen waar eventueel asbest in kan zitten verwijderen.

Let op! Gaat u materialen waar mogelijk asbest inzit verwijderen? Dan moet u altijd een melding doen van de sloop. Houd daarbij de volgende zaken in de gaten:

  • Elke woning gebouwd voor 1994 is asbestverdacht;
  • Als persoon mag u uitsluitend tot 35 m2 geschroefde asbestverdachte (golf-/dak-)platen per kadastraal perceel, en vloertegels met asbest en/of niet-gelijmde vloerbedekking met asbest met een maximum van 35m2 per kadastraal perceel zelf verwijderen. Toch blijft het verplicht om het te melden;
  • Rookkanalen of andere asbestverdachte buizen mogen uitsluitend door een erkend bedrijf verwijderd worden;
  • Indien zelf verwijderen niet is toegestaan, dient er altijd een lijst met de asbest voorwerpen aangeleverd te worden bij een melding van de sloop. Dit is ook het geval wanneer er meer dan 10 m3 aan sloopafval zal ontstaan en de woning voor 1994 is gebouwd.

Kijk voor meer informatie over asbest (laten) verwijderen op de pagina over asbest.

Kosten

Voor een vergunning brengen we kosten in rekening. Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u kosten. Moet u alleen een melding doen, dan betaalt u geen kosten.

Termijn

Doe de melding minimaal vier weken voor de start van het slopen. Soms kunt u de melding vijf werkdagen van tevoren doen. Dit kan als het gebouw anders onnodig leeg komt te staan. Of als het gaat om reparatie of onderhoud aan een deel van een gebouw waar asbest in zit.