Gezondheidsverklaring voor uw rijbewijs

Als u wilt afrijden voor uw rijbewijs, moet u eerst een verklaring over uw eigen gezondheid invullen. Het CBR heeft deze 'Eigen verklaring' nodig om te bepalen of u een motorvoertuig kunt besturen. Het CBR kan beslissen dat u medisch gekeurd moet worden. Let op! De gemeente verkoopt alleen de Gezondheidsverklaring 75+. De overige gezondheidsverklaringen vraagt u via het CBR aan. Als u bent goedgekeurd, wordt een verklaring van geschiktheid geregistreerd in het register van het CBR. U krijgt daar per post bericht van. Ook als u een militair of buitenlands rijbewijs wilt omwisselen, kan het CBR u vragen om een eigen verklaring in te vullen. Wilt u afrijden voor een rijbewijs voor vrachtwagen of bus (C1, C, C1E, CE, D1, D, D1E of DE)? Of bent u 75 jaar of ouder? Dan moet u medisch gekeurd worden.

Aanvraag

U vraagt uw gezondheidsverklaring aan bij Mijn CBR. U krijgt het formulier 'Eigen verklaring' meteen mee.

Kosten

De Gezondheidsverklaring kost € 41 (Tarief 2023)