Meldingen, klachten en vragen over water

Wanneer u eigenaar van een perceel bent, dan bent u verantwoordelijk voor de opvang en afvoer van het regenwater. U moet er ook voor zorgen dat een teveel aan grondwater of afvalwater afgevoerd wordt vanaf uw perceel naar het openbare gebied. Heeft u wateroverlast in de tuin? Bekijk dan eerst deze informatie over oorzaken en oplossingen. ​

Meldingen en klachten​

Meld uw klacht (bijvoorbeeld verstopping of stank in de riolering) bij de gemeente via het Meldpunt Openbare Ruimte.

Huurt u bij een woningcorporatie? Neem dan geen contact op met de gemeente maar met uw woningcorporatie.