Monumenten

Wijzigen monument

Een gebouw kan bij ons ingeschreven staan als gemeentelijk-, provinciaal of Rijksmonument. Dit kan als het van algemene waarde is vanwege de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Op de monumentenkaart staan alle gemeentelijke-, provinciale of Rijksmonumenten van de gemeente Assen.

Een gebouw met een monumentale status wijzigen of verbouwen kan niet zomaar. Toch kan het wijzigen of verbouwen van een monument soms goed zijn. Het is daarom soms toch mogelijk met bepaalde voorwaarden. Wanneer u plannen heeft om een monument te verbouwen is het handig dit op tijd te overleggen met ons. Ook kunt u bij ons de beschrijving van uw monument opvragen. Dit is een letterlijke beschrijving van de onderdelen die uw monument herkenbaar maken. Hierin staat ook weergegeven welke onderdelen van het monument beschermt moeten blijven.

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket online.

Termijn

Gemeentelijke monumenten

Voor gemeentelijke monumenten geldt de standaard vergunningsperiode van acht weken (met een eenmalige mogelijkheid tot verlenging van zes weken).

Rijksmonumenten

Voor Rijksmonumenten geldt in de meeste gevallen een uitgebreide vergunningsprocedure van 26 weken (met een eenmalige mogelijkheid tot verlenging van zes weken). Deze termijn is het geval bij een gedeeltelijke sloop, ingrijpende wijziging, een andere bestemming of het terug brengen in originele staat. In deze gevallen moet wij namelijk advies aanvragen bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. In alle andere gevallen kan het met de reguliere vergunningprocedure worden gedaan.

Financiële regelingen

Eigenaren van monumenten hebben bij onderhoud of het opknappen soms recht op een financiële regeling. Als u wilt weten wat uw mogelijkheden kunt u met onderstaande bedrijven contact zoeken via de website:

Kosten

Voor een vergunning brengen we kosten in rekening. Ook wanneer een aanvraag omgevingsvergunning wordt geweigerd, ingetrokken of buiten behandeling wordt gelaten, moeten er kosten worden betaald. Deze kosten zijn door de gemeenteraad vastgesteld: Tarieventabel behorende bij belastingen, heffingen en rechten 2023.

Als u wilt weten of uw plan kans van slagen heeft, is het verstandig om eerst een vooroverleg in te dienen.