Monumenten

Wijzigen monument

Een gebouw kan bij ons ingeschreven staan als gemeentelijk-, provinciaal of Rijksmonument. Dit kan als het van algemene waarde is vanwege de schoonheid, de betekenis voor de wetenschap of de cultuurhistorische waarde. Op de monumentenkaartexterne-link-icoon staan alle gemeentelijke-, provinciale of Rijksmonumenten van de gemeente Assen.

Een gebouw met een monumentale status wijzigen of verbouwen kan niet zomaar. Toch kan het wijzigen of verbouwen van een monument soms goed zijn. Het is daarom soms toch mogelijk met bepaalde voorwaarden. Wanneer u plannen heeft om een monument te verbouwen is het handig dit op tijd te overleggen met ons. Ook kunt u bij ons de beschrijving van uw monument opvragen. Dit is een letterlijke beschrijving van de onderdelen die uw monument herkenbaar maken. Hierin staat ook weergegeven welke onderdelen van het monument beschermt moeten blijven.

U vraagt de omgevingsvergunning aan bij het Omgevingsloket via het stappenplan op deze pagina.

Termijn

Gemeentelijke monumenten

Voor zowel gemeentelijke- als rijksmonumenten geldt de standaard vergunningsperiode van acht weken (met een eenmalige mogelijkheid tot verlenging van zes weken).

Financiële regelingen

Eigenaren van monumenten hebben bij onderhoud of het opknappen soms recht op een financiële regeling. Als u wilt weten wat uw mogelijkheden kunt u met onderstaande bedrijven contact zoeken via de website:

Kosten

Voor een vergunning brengen we kosten in rekening. Ook wanneer een aanvraag omgevingsvergunning wordt geweigerd, ingetrokken of buiten behandeling wordt gelaten, moeten er kosten worden betaald. Deze kosten zijn door de gemeenteraad vastgesteld: Tarieventabel behorende bij belastingen, heffingen en rechten 2024.externe-link-icoon

Als u wilt weten of uw plan kans van slagen heeft, is het verstandig om eerst een uw plan te verkennen.