Reclame aanbrengen aan pand

U hebt meestal een vergunning nodig voor reclame aan de gevel of op de ruiten. Er zijn namelijk regels voor reclame. Bijvoorbeeld hoe groot de reclame mag zijn, waar het mag hangen en hoe het stevig en veilig is.

Wel of geen vergunning nodig? Welke vergunning nodig?

Welke vergunning u nodigt hebt hangt af van de oppervlakte van uw totale reclame-uitingen.

 • Is de oppervlakte van alle reclame-uitingen groter dan 0,5 m2?
  Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit bouwen.
 • Is de oppervlakte van alle reclame-uitingen kleiner dan 0,5 m2?
  Dan hebt u een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit reclame.
 • Voor stickers hebt u een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit reclame.

Monument

 • Voor reclame aan of bij een monument hebt u ook een omgevingsvergunning nodig voor de activiteit monument.

Kleine naambordjes

Voor kleine naambordjes hebt u geen vergunning nodig als die voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • gezamenlijk geen groter oppervlak dan 0,5 m2
 • geen van alle heeft een grotere afmeting in 1 richting dan 1 meter
 • niet verlicht wordt aangebracht

Aanvraag

Met de vergunningcheck ziet of u een vergunning nodig hebt, en zo ja welke. U vraagt een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

Waarom regels voor reclame?

Als ondernemer wilt u graag klanten naar uw winkel trekken. Dan helpt het als de winkel(straat) er netjes en rustig uitziet. Zonder regels kan het straatbeeld rommelig en minder aantrekkelijk worden. De reclame criteria staan genoemd in de welstandsnotaexterne-link-icoon.

Kosten

Voor een vergunning brengen wij kosten in rekening. Ook wanneer een aanvraag omgevingsvergunning wordt geweigerd, ingetrokken of niet in behandeling wordt genomen, bent u kosten verschuldigd.

Deze kosten zijn door de gemeenteraad vastgesteld. Tarieventabel behorende bij belastingen, heffingen en rechten 2024.externe-link-icoon

Als u wilt weten of uw plan kans van slagen heeft, kunt u eerst uw plan met de gemeente verkennen.