Stadskwartier

Een kwaliteitsimpuls geven aan het woon-, leef- en ondernemersklimaat in en rond het centrum, dat is het doel van het plan Stadskwartier Assen. Het plan richt zich specifiek op de gebieden Binnenstad, het Havenkwartier en de Stadsboulevard. Tegelijkertijd verbeteren we met de uitvoering van dit plan de verbindingen met de andere wijken en het groene buitengebied. Daarmee krijgt het plan betekenis voor Assen als geheel.

Realisatie 1350 woningen

De belangrijkste opgave voor het Stadskwartier Assen is het realiseren van zo’n 1350 woningen. In de binnenstad bouwen we leegstaande winkels om tot woonhuizen. Het verouderde bedrijventerrein in het Havenkwartier vermaken we tot een eigentijds woongebied. 

Financiering

Inmiddels is op basis van de uitgewerkte plannen 9 miljoen euro aan subsidie vanuit het Rijk en de Provincie toegekend. Daarnaast hebben we besloten om middelen te reserveren voor de ontwikkeling van het Havenkwartier. 

Hoofdlijnen

In Stadskwartier Assen worden de eerdere binnenstedelijke ambities uit de Omgevings-, Woon- en Binnenstadsvisie verder uitgewerkt. Deze visies zijn met de inbreng van bewoners, ondernemers en diverse instellingen in de stad opgesteld en vormen de bouwstenen voor Stadskwartier Assen. Hiermee is op hoofdlijnen invulling gegeven aan de gemeentelijke visies. 

De komende tijd gaan wij samen met de verschillende eigenaren, bewoners en andere betrokkenen verder bouwen aan dit plan. Samen werken aan een mooier Assen!

Op deze pagina vindt u een overzicht van alle projecten in het Stadskwartier. Voor meer informatie per project klikt u op één van de projecten.