Binnenstad

De afgelopen jaren hebben we niet stilgezeten. Vanaf 2006 is er in en om de binnenstad al heel veel vernieuwd. Denk bijvoorbeeld aan het Koopmansplein, de zwaaikom bij de Vaart, de bouw van de Nieuwe Kolk, de vernieuwing van de singels, de verbouwing van het Drents Museum, de aanleg van de Blauwe As en de opening van het nieuwe station. Allemaal investeringen die Assen nog aantrekkelijker maken!

Visie

Om te komen tot een nieuwe Binnenstadsvisie hebben we met heel veel inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en culturele instellingen gepraat. Daarna is een concept visie opgesteld. Met dat concept zijn we weer naar alle verschillende belanghebbenden gestapt om te vragen wat ze ervan vonden. Iedereen kon reageren op de concept visie. Deze reacties hebben geleid tot een aanpassing van het ontwerp Binnenstadsvisie. De Binnenstadsvisie werd daarna vastgesteld door het college van B&W.

Tot slot moest de gemeenteraad een besluit nemen. De gemeenteraad is tijdens de vergadering op 20 mei 2021 akkoord gegaan met de Binnenstadsvisie. Dit betekent dat de ambities in de visie daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden. Benieuwd naar de volledige Binnenstadsvisie? Deze kunt u opvragen via binnenstad@assen.nl. Wilt u op de hoogte blijven van de actuele ontwikkelingen over het Stadskwartier? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbriefexterne-link-icoon.