Stempas

Uiterlijk woensdag 8 november 2023 ontvangt u uw stempas. Heeft u geen stempas ontvangen? Dan kunt u vanaf donderdag 9 november 2023 een vervangende stempas aanvragen. Dat kan op twee manieren:

  • Digitaal: u kunt uiterlijk tot en met vrijdag 17 november een vervangende stempas aanvragen. Dit kunt u doen via dit formulier.
     
  • Mondeling: u kunt uiterlijk tot dinsdag 21 november 12.00 uur een vervangende stempas aanvragen. Dit doet u persoonlijk met een (kopie van) een identiteitsbewijs op het Stadhuis, Afdeling Burgerzaken, Noordersingel 33 te Assen. 

Let op: mocht u alsnog uw oude stempas terugvinden, dan kunt u daarmee niet meer stemmen. Stemmen kan dan alleen nog met de vervangende stempas. Uw oude stempas kunt u weggooien.

Kiezerspas

Met uw stempas kunt u alleen stemmen in de gemeente waar u staat ingeschreven. Wilt u in een andere gemeente stemmen dan uw woongemeente? Dan heeft u een kiezerspas nodig.

U kunt een kiezerspas aanvragen via dit formulier

Verhuizing

Gaat u verhuizen? Geef dan uw verhuizing uiterlijk maandag 9 oktober 2023 door. Uw stempas wordt namelijk verstuurd naar het adres waarop u op maandag 9 oktober staat ingeschreven. Een verhuizing geeft u online door via deze pagina.

Bent u vergeten uw verhuizing door te geven?

Dan moet u er zelf voor zorgen dat u de stempas ophaalt of doorgestuurd krijgt. Ook kunt u vanaf donderdag 9 november een vervangende stempas aanvragen. Hierboven zijn de twee manieren uitgelegd.

Gaat u naar een andere gemeente verhuizen of bent u al naar een andere gemeente verhuisd?

Met uw stempas kunt u alleen stemmen in de gemeente waarin u op 9 oktober 2023 staat ingeschreven. Wilt u stemmen in een andere gemeente? Dan heeft u een kiezerspas nodig. U kunt een kiezerspas aanvragen via dit formulier.