Verkiezingen Europees Parlement

Op donderdag 23 mei zijn de verkiezingen voor het Europees Parlement.

Op zaterdag 4 mei valt uw stempas in de brievenbus. Met deze stempas kunt u zelf in elk willekeurig stembureau in Assen uw stem uitbrengen.

Kiezerspas aanvragen

Wilt u zelf stemmen in een stembureau buiten Assen? Dan moet u uw stempas laten omzetten in een kiezerspas. Dit kunt u mondeling doen bij de gemeente, uiterlijk op woensdag  22 mei tot 12.00 uur. Een schriftelijk verzoek voor een kiezerspas moet uiterlijk op 20 mei 2019 door de gemeente zijn ontvangen. Het formulier hiervoor vindt u hier:

PDFModel K 6 - Verzoek om een kiezerspas (pdf - 28 kB)

Let op: u dient zich in het stembureau te identificeren. U kunt hiervoor uw paspoort, identiteitsbewijs, of rijbewijs gebruiken. Deze documenten mogen voor deze verkiezing maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Stemmen bij volmacht

Kunt u zelf niet stemmen? Dan kunt u kunt iemand anders voor u laten stemmen. Dit kan op twee manieren:

1. Onderhandse volmacht
Wonen u en de gemachtigde allebei in Assen? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen door de achterkant van uw stempas in te vullen en te ondertekenen. Dit kan nog op de verkiezingsdag zelf. Let er op dat u degene die voor u stemt een kopie van uw identiteitsbewijs meegeeft naar het stembureau. Een kopie van het legitimatiebewijs mag ook op een telefoon getoond worden.

2. Schriftelijke volmacht
In welke situaties kunt u een schriftelijke volmacht verlenen?

  • U wilt iemand machtigen nog voordat u uw stempas heeft ontvangen;
  • U wilt een kiezer machtigen die niet in de gemeente Assen woont;
  • U heeft geen identiteitsbewijs of uw identiteitsbewijs is op 23 mei 2019 langer dan 5 jaar verlopen.

Voorwaarden:

  • U kunt alleen een volmacht bewijs aanvragen in de gemeente waar u staat geregistreerd. De gemachtigde hoeft niet in dezelfde gemeente te wonen;
  • De gemachtigde moet als kiezer zijn geregistreerd;
  • De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen stem;
  • De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen;   
  • Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als iemand een andere persoon machtigt, mag hij vervolgens zelf niet meer stemmen.

Het is bij de aanvraag van een schriftelijke volmacht niet nodig om een kopie van het identiteitsbewijs mee te sturen

Aanvragen schriftelijke volmacht

Met het aanvraagformulier dat u hieronder kunt downloaden, kunt u een volmachtbewijs aanvragen.
U en de persoon die voor u gaat stemmen vullen hiervoor allebei een deel van het aanvraagformulier in.

PDFModel L 8 - Verzoek om bij volmacht te stemmen (pdf - 79 kB)

Het ingevulde formulier stuurt u daarna per post naar:
Gemeente Assen
Eenheid Klant, team Burgerzaken/verkiezingen
Postbus 30018
9400 RA  Assen

of gescand per e-mail naar: publieksbalie@assen.nl   

Uw schriftelijke verzoek moet uiterlijk maandag 20 mei 2019 bij de gemeente binnen zijn. Als het verzoek is goedgekeurd, ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan stemmen op de dag van de stemming. Uw stempas is daarmee niet meer geldig.

Bent u uw stempas kwijt, heeft u hem verloren, niet ontvangen of is de pas onleesbaar geworden? Dan kunt u tot en met 20 mei 2019 tot 12.00 uur bij de gemeente een vervangende stempas aanvragen via dit formulier:

PDFModel J 8 - Verzoek om een nieuwe stempas (pdf - 62 kB)s

U kunt ook persoonlijk aan de balie een vervangende stempas aanvragen. Dit kan kunt u doen tot 12:00 uur op de dag vóór de stemming (22 mei 2019).

Mocht uw oude stempas later weer terugvinden, dan kunt u daarmee niet meer stemmen.

PDFOpenbare kennisgeving Aanvragen van een vervangende stempas (pdf 352 kB)