Venstertijden

Een deel van de binnenstad van Assen is voetgangersgebied. Laden en lossen van goederen is in dit gebied alleen toegestaan tijdens de venstertijden. Bevoorradingsverkeer mag alleen op maandag tot en met zaterdag tussen 7:00 uur en 12:00 uur in het voetgangersgebied komen.

Op welke tijden is laden en lossen toegestaan?

Laden en lossen is toegestaan op maandag tot en met zaterdag tussen 7:00 uur en 12:00 uur.

Hoe worden de venstertijden gehandhaafd?

De venstertijden worden gehandhaafd door onze handhavers en door ANPR-kentekencamera’s.

Is het mogelijk om een ontheffing te krijgen om buiten de venstertijden te bevoorraden?

Uitsluitend voor uitstootvrij bevoorradingsverkeer is het mogelijk om een ontheffing aan te vragen voor bevoorrading in de binnenstad op maandag tot en met zaterdag tussen 17:30 uur en 22:00 uur. Kijk op deze pagina voor meer informatie of het aanvragen van een ontheffing.