Wijkinitiatieven

Steeds meer mensen binnen de gemeente Assen starten in hun buurt een initiatief voor het energiezuinig maken van hun woning en/of het opwekken van duurzame energie. Dergelijke buurt- of wijkinitiatieven bieden buurtgenoten hulp aan om het fossiele energiegebruik te verminderen.

Initiatief indienen

Als gemeente willen we graag zo goed mogelijk samenwerken met lokale initiatieven en zoveel mogelijk bewoners betrekken. Mocht er in uw wijk een initiatief zijn op het gebied van verduurzaming, neem dan contact met ons op door onderstaand formulier in te vullen.

Buurt- of wijkinitiatieven

Vereniging van Eigenaren Hoofdsplitsing Kloosterveste wil in de toekomst graag een lokaal elektriciteitsnetwerk ontwikkelen met een interne uitwisseling van energie, inclusief de opslag hiervan in bijvoorbeeld elektrische auto’s en/of batterijen. De plaatsing van zonnepanelen is een eerste stap in het energiezuinig maken van de twee gebouwen die in 2009 / 2010 gebouwd zijn door de BAM.

De juridische eigendom van de panelen blijft bij VvE Hoofdsplitsing, maar de gebruiksrechten (‘economisch eigendom’) worden overgedragen aan de individuele eigenaren (gebruikers). Zij financieren de uiteindelijke aanleg via de salderingsregeling. VvE Hoofdsplitsing kan deze eigendomsconstructie terug draaien op het moment dat er een democratisch besluit is genomen in relatie tot de realisering van een lokaal netwerk.

De gemeente heeft dit initiatief ondersteund door een subsidie van € 4.150 ter beschikking te stellen aan de VvE Hoofdsplitsing Rondgang om een haalbaarheidsonderzoek te doen voor de plaatsing van 312 zonnepanelen op de twee gebouwen van deze VvE.

In Assen-Oost staan 3 flatgebouwen naast en aan elkaar: De Anemoonflat. In de Anemoonflat zijn 95 appartementen georganiseerd in een Coöperatieve Vereniging. De flat, die sinds 1972 bestaat, is toe aan verbeteringen op gebied van verduurzaming. Daarom is de werkgroep ‘Nieuwe Energie de Anemoon’ in het leven geroepen. De werkgroep hoopt binnen 3 tot 4 jaar grote en kleine besparingsmaatregelen door te voeren, zodat ze klaar zijn voor de toekomst.

Gemeente Assen ondersteunt de werkgroep niet alleen financieel, maar zorgt er ook voor dat kennis en ervaringen worden uitgewisseld. Twee tot drie keer per jaar komen alle verduurzamingsprojecten in Assen samen, zodat er van elkaar geleerd kan worden. Daarnaast onze energiecoach bij de appartementen langs geweest om besparingstips te geven.

Jos Engelman vertelt in een interview over het project. Benieuwd naar het hele interview? Ga naar deze pagina op onze website.

Wij werken momenteel nauw samen met inwoners uit Oud-Zuid. Wij leveren energiebesparende materialen (radiatorfolie, radiatorventilatoren etc.) die de inwoners zelf installeren en bevestigen. Ook is onze energiecoach Harrie Schuiling regelmatig te vinden in de wijk!