Woning splitsen in aparte zelfstandige woningen

Sinds 2020 hebben we in Assen regels over woningsplitsing en woningomzetting. Deze regels zijn opgenomen in het omgevingsplan. Aan het onderdeel ‘Woningsplitsing en Woningomzetting’ zijn in het omgevingsplan preciezere voorwaarden gesteld. Een plan met betrekking tot het splitsen van een woning of wooneenheid naar meerdere wooneenheden of kamers, is in principe niet toegestaan. Dit geldt ook voor het omzetten van een andere functie naar de functie wonen. Dit houdt niet in dat het onmogelijk is. Per geval zal beoordeeld worden of het mogelijk is en kan worden afgeweken van de regels.

Uw initiatief verkennen

Wij adviseren in dit soort gevallen om een overleg vooraf in te plannen. In dit overleg onderzoeken we of medewerking in uw situatie mogelijk is. Dit gebeurt aan de hand van een schetsplan dat u moet indienen met dit overleg vooraf.

Voor het aanvragen van een overleg vooraf gaat u naar deze pagina.

Wanneer er medewerking in uw situatie mogelijk is, zal u hiervoor alsnog een omgevingsvergunning moeten aanvragen.

Aanvraag omgevingsvergunning

Zo vraagt u een omgevingsvergunning voor het splitsen of omzetten van een woning aan: 

Een omgevingsvergunning vraagt u aan via Omgevingsloket. Volg hiervoor de stappen via het stappenplan voor het aanvragen vaan een omgevingsvergunning. Als bedrijf heeft u hiervoor eHerkenning nodig. eHerkenning is een online inlogsysteem waarmee bedrijven hun diensten veilig online toegankelijk kunnen maken.

Als u uw woning wilt splitsen of om wilt zetten naar de bestemming wonen moet dit altijd via het Omgevingsloket externe-link-icooneen vergunning aanvragen. Als bedrijf heeft u hiervoor eHerkenning nodig. Als persoon heeft u hiervoor een DigiD nodig.

Voorwaarden

  • Als u uw woning wilt splitsen moet u altijd een omgevingsvergunning aanvragen;
  • U moet eigenaar zijn van het pand.

In de eventuele vergunning worden de voorwaarden opgenomen voor de bouw en sloopwerkzaamheden.

Wettelijke periodes

  • Aan een overleg vooraf hangt geen wettelijke periode. Wij streven er naar dit binnen vier weken af te handelen;
  • Wij beslist binnen acht weken over een omgevingsvergunning na ontvangst van de aanvraag. Deze termijn mogen wij eenmaal verlengen;
  • U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen zes weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.