College B&W

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door het college van burgemeester en wethouders. Het college van B&W heeft als taak: De uitvoering van het beleid en de voorbereiding van nieuw of te wijzigen beleid.

Spreekuren

De wethouders houden telefonisch spreekuur op maandag. Zij zijn hiervoor beschikbaar tussen 9.00 en 10.00 uur. Wanneer u gebruik wilt maken van het spreekuur, dan kunt u op het genoemde tijdstip bellen naar 0592-366572.

Geen spreekuren

  • 29 mei geen spreekuur alle wethouders
  • 5 juni geen spreekuur alle wethouders
  • 25 juli geen spreekuur alle wethouders
  • 31 juli geen spreekuur alle wethouders
  • 7 augustus geen spreekuur alle wethouders
  • 14 augustus geen spreekuur alle wethouders
  • 21 augustus geen spreekuur alle wethouders
  • 28 augustus geen spreekuur alle wethouders

Heeft u dringende zaken?

Dan kunt u een mail sturen naar bestuurssecretariaat@assen.nl of bellen naar het algemene nummer van de gemeente: 14 0592. Er wordt dan een telefonische afspraak voor u ingepland.

Voor het maken van een afspraak met de burgemeester kunt u, onder vermelding van het onderwerp, contact opnemen met het Bestuurssecretariaat via bestuurssecretariaat@assen.nl.

Hoe wij de toekomst voor ons zien, beschrijven wij in onze ‘visie op Assen 2030’. Aansluitend leest u in onze ‘bestuursstijl’ hoe we dit als college gaan doen; namelijk in verbinding. We vertellen in dit Bestuursakkoord per thema wat we de komende vier jaar daarvoor gaan doen. Dit doen we samen met onze inwoners en de raad. De toekomst begint vandaag!